Binding met school: verschillen tussen leerlingen en de rol van de school

Hanke Korpershoek

Omschrijving

Schoolbinding beschrijft de connecties die leerlingen voelen met hun school. Goodenow (1993) omschrijft schoolbinding als “de mate waarin leerlingen zich persoonlijk geaccepteerd, gerespecteerd, geïncludeerd en ondersteund voelen door anderen op school” (p. 80). Een gevoel van verbondenheid wordt gezien als een van de basisbehoeften van leerlingen, naast gevoelens van competentie en autonomie. Schoolbinding hangt positief samen met motivatie en bijvoorbeeld schoolprestaties. Leerlingen die zich verbonden voelen met de school vertonen minder probleemgedrag dan leerlingen die geen sterke band hebben met school. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp gaan we in gesprek over de volgende vragen: Waarom voelt de ene leerling zich sterker verbonden met de school dan de ander? Hoe kunnen we de schoolbinding van leerlingen bevorderen? Welke rol spelen leraren hierin? Wat zijn goede voorbeelden en initiatieven om hiermee aan de slag te gaan op uw eigen school?

Downloads

Adjunct Hoogleraar
GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

Hanke Korpershoek is adjunct hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering, verbonden aan het GION Onderwijs/Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. In haar promotieonderzoek Search for Science Talent in the Netherlands richtte zij zich op de profiel- en studiekeuze van havo- en vwo-leerlingen. Daarna werkte zij aan verschillende projecten, gericht op de po-vo overgang, de inrichting van de onderbouw in het vo, effectieve klassenmanagementstrategieën in het po en de schoolmotivatie en schoolbinding van leerlingen. Haar huidige onderzoek is gericht op de profielkeuzes en de rol van de school hierbij, en daarnaast op het verbeteren van de LOB in het vmbo.

Ga naar de bovenkant