Contextrijk opleiden in een leernetwerk op school

Naomi Sirre
Gjalt de Wijs
Loes Karsten

Omschrijving

Het lerarentekort, vitaliteit en veerkracht van docenten (in opleiding) en behoud van docenten in de inductiefase. Het zijn grote uitdagingen waar we samen voor staan. Het afgelopen jaar heeft Hogeschool Utrecht met een tiental partnerscholen het Leernetwerk Op School geïntroduceerd. In deze workshop delen we graag de successen én ontwikkelwensen uit de onderwijspraktijk van de lerarenopleiding.

Hogeschooldocent
Hogeschool Utrecht

Na 18 jaar ervaring als docent maatschappijwetenschappen is Naomi als pedagoog aan de slag gegaan op de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht. Als docent verzorgt zij modules in de generieke lijn en als instituutsopleider en projectmedewerker is zij nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Leernetwerk Op School.

Schoolopleider/ coach
A. Roland Holst College

Gjalt is 17 jaar werkzaam als docent Engels, coach en schoolopleider op het A. Roland Holst College. Vanuit zijn rol als schoolopleider is hij vanaf de start nauw betrokken bij de ontwikkeling van Leernetwerk op School.

Docent generiek/ instituutsopleider LOS
Hogeschool Utrecht

Na 17 jaar ervaring als docent Frans in het eigentijds onderwijs is Loes als docent aan de slag gegaan op de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht. Als docent verzorgt zij modules in de generieke lijn en als instituutsopleider en projectmedewerker is zij nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Leernetwerk Op School.

Ga naar de bovenkant