Schoolopleider/ coach
A. Roland Holst College

Gjalt de Wijs

Gjalt is 17 jaar werkzaam als docent Engels, coach en schoolopleider op het A. Roland Holst College. Vanuit zijn rol als schoolopleider is hij vanaf de start nauw betrokken bij de ontwikkeling van Leernetwerk op School.

Expertise: Engels, schoolopleider

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Het lerarentekort, vitaliteit en veerkracht van docenten (in opleiding) en behoud van docenten in de inductiefase. Het zijn grote uitdagingen waar we samen voor staan. Het afgelopen jaar heeft Hogeschool Utrecht met een tiental partnerscholen het Leernetwerk Op School geïntroduceerd. In deze workshop delen we graag de successen én ontwikkelwensen uit de onderwijspraktijk van de lerarenopleiding.

Ga naar de bovenkant