Differentiëren voor gelijke kansen

Eddie Denessen
Erinn Niezing

Omschrijving

In deze workshop gaan we in op theorie en onderzoek over de kansenongelijkheid die we mogelijk in ons onderwijs creëren. Om alle leerlingen gelijke kansen te geven, wordt van leerkrachten verwacht dat ze rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. Een veelvoorkomende manier waarop wij dat doen is door te differentiëren in niveaugroepen. Dit kan de kansen verbeteren, maar het kan ook juist de ongelijkheid vergroten, zeker als leerlingen van zichzelf gaan denken: “Ik kan het toch niet.”
Ook laten we in deze workshop zien hoe er op een andere manier rekening gehouden kan worden met de verschillende niveaus zonder dat leerlingen bij voorbaat al denken dat ze het niet kunnen. We gaan er in de workshop actief mee aan de slag, zodat u in uw eigen onderwijspraktijk meer gelijke kansen kan bieden.

Deze sessie werd in Arnhem/Nijmegen gegeven op 23 september tijdens de regionale researchED-congressen van 2020.
Eddie Denessen en Erinn Niezing verzorgden deze sessie.

Downloads

Sessieopname

Preview

Bijzonder hoogleraar
Universiteit Leiden / Radboud Universiteit

Eddie Denessen is bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs, bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Deze leerstoel is ingesteld door Sardes. Naast zijn bijzonder hoogleraarschap in Leiden werkt Eddie Denessen ook als universitair hoofddocent bij de opleiding Onderwijswetenschappen van de Radboud Universiteit, Nijmegen. In zijn onderzoek hanteert hij een multidisciplinaire visie op onderwijs, met een nadruk op de maatschappelijke gevolgen van het onderwijs. Hij richt zich vooral op kansenongelijkheid, leraarverwachtingen, selectie en differentiatie, culturele diversiteit en ouderbetrokkenheid.

Leerkracht basisonderwijs
Optimus

Erinn Niezing heeft in 2016 de Academische Lerarenopleiding voor Primair Onderwijs afgerond en is daarna aan de master Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit begonnen. Deze heeft zij in 2018 afgerond. Als afstudeeronderzoek heeft zij onderzoek gedaan naar hoe leerkrachten differentiëren in niveaugroepen tijdens rekenlessen. Dit onderzoek heeft zij bij Eddie Denessen gedaan.

Nadat Erinn tijdens haar master verschillende langdurige vervangingen heeft gedaan in het basisonderwijs, staat zij nu voor het tweede jaar fulltime voor een bovenbouwgroep. De diverse inzichten die zij tijdens haar opleiding op heeft gedaan probeert zij nu toe te passen in de klas.

Ga naar de bovenkant