Exploreren kun je leren;  de rol van onderwijs in de identiteitsontwikkeling van leerlingen

Monique Volman

Omschrijving

De afgelopen tijd is de aandacht voor onderwijsdoelen als persoonsvorming en identiteitsontwikkeling sterk toegenomen (bijv. Platform Onderwijs2032). Ook de internationale wetenschappelijke literatuur liet de afgelopen tien jaar een explosie zien van aandacht voor de rol van het onderwijs in de identiteitsontwikkeling van leerlingen. In deze workshop presenteren we de resultaten van een literatuurstudie die in kaart brengt wat we uit onderzoek in het voortgezet onderwijs weten over de vraag  Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen? Onderzoek laat enerzijds zien hoe lesinhouden, groeperingsvormen, verwachtingen van de leraar, enz. soms onbedoeld bepaalde identificaties voor leerlingen mogelijk maken en/of waarderen en andere niet. Anderzijds toont het hoe bewust georganiseerde exploratieve leerervaringen leerlingen kunnen helpen hun identiteit te ontwikkelen, bijvoorbeeld door hen uit te dagen na te denken over bestaande identificaties of nieuwe identificaties te verkennen. In de workshop gaan we vervolgens in gesprek over de bruikbaarheid van de suggesties uit de literatuur, over ervaringen van de aanwezigen zelf met identiteitsontwikkeling op school en over eigen suggesties voor het ondersteunen van de identiteitsontwikkeling van leerlingen.

Downloads

Hoogleraar
Universiteit van Amsterdam

Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In haar werk staat de vraag centraal hoe scholen kunnen bijdragen aan betekenisvol leren voor een diverse groep leerlingen. Vanuit dat perspectief houdt ze zich bezig met uiteenlopende onderwerpen als kansengelijkheid, burgerschap, identiteitsontwikkeling en technologie in het onderwijs. In haar onderzoek slaat zij bruggen tussen onderwijstheorie, onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. Ze is nauw betrokken bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam po, die zich richt op vraagstukken met betrekking tot diversiteit en kansengelijkheid in de klas.

Ga naar de bovenkant