Hoogleraar
Universiteit van Amsterdam

Monique Volman

Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In haar werk staat de vraag centraal hoe scholen kunnen bijdragen aan betekenisvol leren voor een diverse groep leerlingen. Vanuit dat perspectief houdt ze zich bezig met uiteenlopende onderwerpen als kansengelijkheid, burgerschap, identiteitsontwikkeling en technologie in het onderwijs. In haar onderzoek slaat zij bruggen tussen onderwijstheorie, onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. Ze is nauw betrokken bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam po, die zich richt op vraagstukken met betrekking tot diversiteit en kansengelijkheid in de klas.

Expertise: Onderwijskunde

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam po doen onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers gezamenlijk praktijkgericht onderzoek met als doel bij te dragen aan onderwijskwaliteit in een grootstedelijke context. We ontwikkelen en evalueren concrete aanpakken in de klas die zijn gebaseerd op theoretische inzichten én afgestemd op de context van de deelnemende scholen. Tijdens deze researchED presenteren we de resultaten van ons onderzoek naar drie pedagogisch-didactische aanpakken om ongelijke onderwijskansen te verkleinen: werken vanuit hoge leerkrachtverwachtingen, gebruikmaken van buitenschoolse kennisbronnen, en aansluiten bij de thuistalen van leerlingen. We onderzochten de bijdrage van deze aanpakken aan de betrokkenheid, motivatie, self-efficacy, en het schoolwelbevinden van leerlingen, en voor de meertaligheidsaanpak ook cognitieve uitkomsten (LVS-toetsresultaten). Naast de onderzoeksresultaten, geven we inzicht in de WOA-werkwijze.

Downloads

,

Omschrijving

In Nederland staat het thema kansen(on)gelijkheid hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Nog steeds hebben kinderen van hoogopgeleide ouders meer kans op
een succesvolle schoolloopbaan dan leeftijdgenoten met een vergelijkbare aanleg, maar met ouders die lager zijn opgeleid. We benoemen de knelpunten in ons schoolsysteem en gaan in op de kansen in onze scholen. Je kunt als leraar namelijk wel degelijk iets doen
om het beste uit ál je leerlingen te halen. Zo is aandacht voor de taal en kennisbronnen van leerlingen cruciaal. En hoe kun je kritisch zijn op de verwachtingen die jij hebt van je leerlingen en bewust lesgeven vanuit hoge verwachtingen?
Met deze keynote wordt ‘Werk maken van gelijke kansen’ gelanceerd, de nieuwste publicatie van Didactief, waarin onderzoeksresultaten op het gebied van gelijke kansen  worden vertaald naar de lespraktijk.
Linda van den Bergh, Eddie Denessen en Monique Volman selecteerden twintig kernpublicaties uit het internationale onderwijsonderzoek. Bea Ros en Monique Marreveld beschreven de kerninzichten met ruime aandacht voor praktische tips.

Downloads

Omschrijving

In Nederland staat het thema kansen(on)gelijkheid hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Nog steeds hebben kinderen van hoogopgeleide ouders meer kans op

een succesvolle schoolloopbaan dan leeftijdgenoten met een vergelijkbare aanleg, maar met ouders die lager zijn opgeleid. We benoemen de knelpunten in ons schoolsysteem en gaan in op de kansen in onze scholen. Je kunt als leraar namelijk wel degelijk iets doen

om het beste uit ál je leerlingen te halen. Zo is aandacht voor de taal en kennisbronnen van leerlingen cruciaal. En hoe kun je kritisch zijn op de verwachtingen die jij hebt van je leerlingen en bewust lesgeven vanuit hoge verwachtingen?

Opname

,

Omschrijving

In Nederland staat het thema kansen(on)gelijkheid hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Nog steeds hebben kinderen van hoogopgeleide ouders meer kans op een succesvolle schoolloopbaan dan leeftijdgenoten met een vergelijkbare aanleg, maar met ouders die lager zijn opgeleid. We benoemen de knelpunten in ons schoolsysteem en gaan in op de kansen in onze scholen. Je kunt als leraar namelijk wel degelijk iets doen om het beste uit ál je leerlingen te halen. Zo is aandacht voor de taal en kennisbronnen van leerlingen cruciaal. En hoe kun je kritisch zijn op de verwachtingen die jij hebt van je leerlingen en bewust lesgeven vanuit hoge verwachtingen?
Met deze keynote wordt ‘Werk maken van gelijke kansen’ gelanceerd, de nieuwste publicatie van Didactief, waarin onderzoeksresultaten op het gebied van gelijke kansen worden vertaald naar de lespraktijk.

Linda van den Bergh, Eddie Denessen en Monique Volman selecteerden twintig kernpublicaties uit het internationale onderwijsonderzoek. Bea Ros en Monique Marreveld beschreven de kerninzichten met ruime aandacht voor praktische tips.

,

,

Omschrijving

Veel leerlingen ervaren een discontinuïteit tussen thuis en school. De theorie over ‘buitenschoolse kennisbronnen’ gaat over de kennis en ervaringen die leerlingen buiten school op doen, bijvoorbeeld via media, moskee of sportclub. Met dertien leerkrachten van verschillende basisscholen in Amsterdam hebben we gewerkt aan manieren om zulke kennis(bronnen) van leerlingen te signaleren en er in hun lessen gebruik van te maken. Ook onderzochten we de effecten hiervan op individuele leerlingen en de groep. We namen vragenlijsten af bij leerlingen en hielden interviews met leerlingen en leerkrachten. Leerkrachten hielden tevens een logboek bij. In deze interactieve presentatie belichten we kort de theorie over buitenschoolse kennisbronnen, en bespreken we een aantal praktijkvoorbeelden uit ons onderzoek. Ook gaan we in op de vraag of en hoe het welzijn en de burgerschapscompetenties van leerlingen tijdens het project verbeterden, en wat er veranderde in het sociale netwerk in de klas.

Omschrijving

De afgelopen tijd is de aandacht voor onderwijsdoelen als persoonsvorming en identiteitsontwikkeling sterk toegenomen (bijv. Platform Onderwijs2032). Ook de internationale wetenschappelijke literatuur liet de afgelopen tien jaar een explosie zien van aandacht voor de rol van het onderwijs in de identiteitsontwikkeling van leerlingen. In deze workshop presenteren we de resultaten van een literatuurstudie die in kaart brengt wat we uit onderzoek in het voortgezet onderwijs weten over de vraag  Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen? Onderzoek laat enerzijds zien hoe lesinhouden, groeperingsvormen, verwachtingen van de leraar, enz. soms onbedoeld bepaalde identificaties voor leerlingen mogelijk maken en/of waarderen en andere niet. Anderzijds toont het hoe bewust georganiseerde exploratieve leerervaringen leerlingen kunnen helpen hun identiteit te ontwikkelen, bijvoorbeeld door hen uit te dagen na te denken over bestaande identificaties of nieuwe identificaties te verkennen. In de workshop gaan we vervolgens in gesprek over de bruikbaarheid van de suggesties uit de literatuur, over ervaringen van de aanwezigen zelf met identiteitsontwikkeling op school en over eigen suggesties voor het ondersteunen van de identiteitsontwikkeling van leerlingen.

Downloads

Ga naar de bovenkant