Formatief evalueren met behulp van leerstrategieën

Jörgen van Remoortere

Omschrijving

Formatief evalueren kent als basis het hebben van een goed beeld van de leerdoelen en de bijbehorende succescriteria. Door die leerdoelen aan te bieden, gebruikmakend van leerstrategieën als bijvoorbeeld retrieval practice en interleaving in een formatieve setting vergroot je leerrendement op de langere termijn.
Aan de hand van een aantal voorbeelden bekijken we in de workshop hoe je als leraar daar mee aan de slag kunt. Ook gaan we in op vragen, zoals:
•Waarom en voor wie zijn heldere leerdoelen en succescriteria van belang?
•Welke leerstrategieën kun je zoal gebruiken, en waarvoor?
•Hoe bouw je ruimte in je programma om deze strategieën toe te passen?

Eén les neem je in elk geval mee: formatieve evaluatie en leerstrategieën zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar!

Downloads

Wiskundedocent
Alkwin Kollege

Jörgen staat nu ruim 10 jaar voor de klas als wiskundedocent, momenteel op het Alkwin Kollege in Uithoorn. Zijn zoektocht naar ‘ wat is goed onderwijs’ begon een aantal jaren geleden met de (mede) oprichting van de Facebook-groep ‘Actief leren zonder cijfers’. Met de opkomst van meer evidence-informed werken in het onderwijs probeert hij nu een brug te slaan tussen onderwijzen & leren aan de hand van het combineren van formatief evalueren en onderwijsonderzoek.

Ga naar de bovenkant