Formatieve evaluatie en de waarden die docenten daarbij hoog houden

Thijmen van Alphen

Omschrijving

Tijdens deze presentatie bespreken we de relatie tussen de waarden (values) uit de Expectancy-Value theory (Eccles en Wigfield, 2002) en hun invloed op de toepassing van formatieve evaluatie. Waarden (plezierbeleving, gebruikersnut en gevoel van competentie) spelen mogelijk een belangrijke rol in de keuzes die mensen maken om zich in te zetten voor een activiteit.
Binnen de schoolse context bespreken we wat deze waarden voor docenten kunnen zijn en hoe die de houding van docenten vormen. Vervolgens behandelen we de tot nu toe onbenoemde ‘kosten’ die verbonden zijn aan het uitvoeren van een taak. Tot slot kijken wij naar de bestaande vooroordelen over formatieve evaluatie om een licht te schijnen op het ontstaan van de waarden hieromtrent. Deelnemers worden gevraagd actief mee te denken en discussiëren tijdens de presentatie.

Promovendus
Universiteit van Amsterdam

Thijmen van Alphen is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam – Department of Child Development and Education. Hij studeerde onderwijswetenschappen (specialisatie: structural equation modelling in de onderwijswetenschappen) aan de Open Universiteit. Het onderwerp van zijn huidige promotieonderzoek is motivatie, in het bijzonder de relatie tussen stressperceptie, veerkracht, tijdsperspectief en zelfregulerend leren van docenten. Naast activiteiten in onderzoek en onderwijs werkt hij mee aan de ontwikkeling van diverse digitale leermiddelen om actief en speels leren onder leerlingen te stimuleren.

Ga naar de bovenkant