Het Talent Atelier - Interdisciplinair samenwerken

Bert Verhoeven
Dimitri van Dillen

Omschrijving

In Het Talent Atelier werken studenten van het Koning Willem I College samen vanuit verschillende disciplines aan echte opdrachten vanuit het werkveld. Aan de hand van het ICE-Model begeleiden coaches de studenten in dit proces. In Het Talent Atelier wordt verbinding gelegd met zowel vmbo en hbo.

projectleider
Koning Willem 1 College

Sinds 2023 projectleider van Het Talent Atelier.
een project waar studenten op interdisciplinaire wijze hun horizon verbreden . Winnaar van de Nederlandse Onderwijspremie voor mbo 2023.

kwartiermaker, ambassadeur voor Leraar24
ComeniusNetwerk / Onderwijs-op-afstand

Dimitri van Dillen is altijd bezig zijn studenten bewust te maken van de kostbare kansen die het leven biedt. Hij streeft ernaar een positief verschil te maken door hen te inspireren. Deze boodschap deelt hij niet alleen tijdens zijn lessen, maar ook tijdens individuele gesprekken. Hij moedigt zijn studenten aan om diep in zichzelf te kijken en hun keuzes te baseren op hun innerlijke gevoelens.

Het is van groot belang dat er actueel, boeiend en effectief onderwijs wordt geboden, volgens hem. Voor hem begint dit met het begrijpen van elke student als individu en moet er gekeken worden naar talenten. Jongeren zijn allemaal uniek en hebben verschillende manieren van leren. Terwijl de ene persoon misschien het beste leert in een traditioneel klaslokaal, heeft een ander een andere aanpak nodig. Hij vraagt zich af hoe er aangesloten kan worden bij de persoonlijke belevingswereld van elke student.

Ga naar de bovenkant