Kijken naar en praten over differentiatie met ADAPT

Marieke van Geel
Trynke Keuning

Omschrijving

Omdat differentiëren niet alleen plaatsvindt binnen de les, maar deze fase nauw samenhangt met de voorbereiding van de periode, van de les, en de evaluatie achteraf, is een lesobservatie-instrument niet voldoende om te bepalen in hoeverre een leerkracht haar onderwijs daadwerkelijk afstemt op de behoeften van haar leerlingen. Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat differentiëren een sterk cognitief aspect heeft. Om de mate van differentiatie in kaart te brengen, is daarom ADAPT ontwikkeld: Assessing Differentiation in All Phases of Teaching. Dit instrument, waarin in totaal 23 indicatoren worden gescoord, combineert een lesobservatie met een interview met de leerkracht. Na een korte inhoudelijke introductie gaan we dieper in op een aantal indicatoren in ADAPT. Je krijgt zicht op ADAPT als geheel en het gebruik hiervan. We zullen gezamenlijk een aantal videofragmenten bekijken en beoordelen, en ervaren hoe deze scores kunnen veranderen op basis van de interview-informatie.

Universitair Docent & Onderzoeker
Universiteit Twente & Hogeschool KPZ

Marieke van Geel volgde naast haar werk als leerkracht de master onderwijskunde. In 2016 promoveerde ze bij de Universiteit Twente en werkt hier inmiddels als universitair docent. Daarnaast is ze verbonden aan het Kennis- en Innovatiecentrum van Hogeschool KPZ. Marieke doet onderzoek naar (het verbeteren van) leerkrachtgedrag in primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Samen met Trynke Keuning en Cindy Smienk-Otten schreef Marieke het boek “Differentiëren in 5, 4, 3… “.

Onderzoeker/Docent
Hogeschool KPZ

Trynke Keuning rondde de master onderwijskunde en de research master met specialisatie education & development af in Groningen en promoveerde in 2016 aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek is gericht op differentiëren in het basisonderwijs en interprofessionele samenwerking in het domein kind en educatie.

Samen met Cindy Smienk-Otten en Marieke van Geel schreef Trynke het boek “Differentiëren in 5, 4, 3… “.

Ga naar de bovenkant