Online binding bevorderen bij deeltijdstudenten lerarenopleiding

Geen sprekers gevonden.

Omschrijving

Wegens ziekte komt Janneke Louwerse niet. Er is helaas geen vervanging.

Tijdens en na de coronacrisis hebben we onderzocht hoe ons onderwijs flexibel maar toch verbindend kan zijn voor deeltijdstudenten van de lerarenopleiding talen van Hogeschool Rotterdam.
Flexibel onderwijs betekent minder fysieke contactmomenten, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet leidt tot een verminderd gevoel van verbondenheid met medestudenten en docenten? In ons project hebben we online leerteams gevormd die we zowel in synchrone (‘live’) als asynchrone (niet-gelijktijdige) situaties onderzocht hebben. De welbekende samenwerkingsprincipes blijken ook in deze settings te gelden, maar ze zijn vaak lastiger te concretiseren dan in fysieke onderwijssituaties. En toch … er zijn ook voordelen.

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij een NRO-beurs, Comenius-seniorfellow.

Geen spreker toegevoegd

Ga naar de bovenkant