Teamgericht organiseren in het onderwijs

Ben van der Hilst

Omschrijving

Op 6 december 2019 promoveerde Ben van der Hilst op het proefschrift ‘Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier”. In de presentatie worden de (positieve) resultaten van het anders inrichten van de organisatiestructuur belicht en krijgen deelnemers handvatten om de merites van het organisatiemodel (de teamgecentreerde arbeidsorganisatie) in de eigen school te onderzoeken. Het model maakt zowel maatwerk als vakkenintegratie beter mogelijk en geeft ruimte aan de brede professionaliteit (en daarmee het werkplezier) van leraren.

Sessieopname

Preview

Eigenaar
Het Leren Organiseren

Ben van der Hilst is leraar en schoolleider geweest van diverse scholen voor voortgezet onderwijs. Hij was daarna directeur van het Centrum voor Nascholing Amsterdam (professionalisering van schoolleiders en leraren). Sinds 2012 werkt hij als adviseur en onderzoeker, vooral op het gebied van onderwijslogistiek en van de inrichting van de organisatiestructuur in alle sectoren van het onderwijs. Op 6 december promoveerde hij op het proefschrift ‘Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier. Hij heeft een ruime ervaring met onderwijsinnovaties (o.a. flexibilisering) en het werken met (kleine) zelfsturende lerarenteams.

Ga naar de bovenkant