Eigenaar
Het Leren Organiseren

Ben van der Hilst

Ben van der Hilst is leraar en schoolleider geweest van diverse scholen voor voortgezet onderwijs. Hij was daarna directeur van het Centrum voor Nascholing Amsterdam (professionalisering van schoolleiders en leraren). Sinds 2012 werkt hij als adviseur en onderzoeker, vooral op het gebied van onderwijslogistiek en van de inrichting van de organisatiestructuur in alle sectoren van het onderwijs. Op 6 december promoveerde hij opm het proefschrift ‘Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier. Hij heeft een ruime ervaring met onderwijsinnovaties (o.a. flexibilisering) en het werken met (kleine) zelfsturende lerarenteams.

Expertise: Schoolorganisatie, Leiderschap

Sessiearchief

Geen sessies gevonden.

Ga naar de bovenkant