Werkhoudingsproblematiek: onderzoeken in plaats van constateren

Sjoerd Verheijden

Omschrijving

In elke groep zitten leerlingen met een werkhoudingsprobleem. Het is vaak lastig om te duiden waar deze problematiek vandaan komt maar het inadequate gedrag roept (vaak onbewust) wat op bij de leerkracht. Bij werkhoudingsproblemen kan zich een spanningsveld ontvouwen met gevoelens van onvermogen, onmacht, frustratie, stress maar ook lage verwachtingen. Dat geldt voor de leerkracht maar ook de leerling. Om hierbij geen speelbal te worden met weinig kans op succes is het nodig dat we niet enkel constateren dat er sprake is van een werkhoudingsprobleem, maar vooral onderzoeken wat de onderliggende oorzaken zijn. In deze lezing verkennen we deze oorzaken vanuit het oogpunt van het kind en de leerkracht om zodoende te komen tot een passende aanpak en een afgestemd aanbod.

Downloads

Sessieopname

Pedagoog en onderwijskundige
Bureau Wolters

Sjoerd Verheijden (MSc) is pedagoog en onderwijskundige. Met Pierre Wolters vormt hij Bureau Wolters, dat uitgaat van optimaal en afgestemd onderwijs voor iedere leerling. Ze professionaliseren leraren, schoolteams, ib’ers, directeuren en samenwerkingsverbanden, verzorgen opleidingen en cursussen, ondersteunen scholen bij het vormgeven van kwaliteitszorg en begeleiden kinderen en ouders.

 

Ga naar de bovenkant