Workshop 'Expliciete Directe Instructie'

Kim Cordewener
Ryan Rietman
Janice Banwarie

Omschrijving

Wat is de juiste en door de wetenschap onderbouwde manier om kennis over te dragen? In deze sessie krijgt u een introductie in Expliciete Directie Instructie, een methode die door de universitaire lerarenopleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs wordt onderwezen. Twee studenten van deze opleiding geven een korte les, bijvoorbeeld in rekenen of biologie, en leren u de fijne kneepjes van deze methode.

Opleidingscoördinator PWPO en onderwijsontwikkelaar
Radboud Universiteit

Kim A. H. Cordewener is opleidingscoördinator van Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO), de eerste volledig universitaire lerarenopleiding aan de Radboud Universiteit. Haar expertise is leren lezen en spellen en effectieve instructiemethoden.

student
Radboud Universiteit

Ryan Rietman is student aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) aan de Radboud Universiteit. Hij behoort tot de eerste lichting studenten die begonnen is aan deze eerste volledig universitaire lerarenopleiding.

orthopedagoog en docent
De Aloysius Stichting

Janice Banwarie was student aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) aan de Radboud Universiteit. Zij behoorde tot de eerste lichting studenten die begonnen is aan deze eerste volledig universitaire lerarenopleiding.

Ga naar de bovenkant