Leerlingen leren onderzoeken in vwo en havo – Joris Veenhoven – researchED Nederland 2023

2023-09-01T17:16:37+02:0011 maart 2023|

Tijdens researchED Nederland 2023 neemt Joris Veenhoven je mee in een sessie over onderzoeksvaardigheden. Hoe breng je deze tot ontwikkeling bij je leerlingen? Joris vertelt over onderzoeksdidactiek 'Eureka' en gaat ook in op het onderscheid tussen havo en vwo.

Reacties uitgeschakeld voor Leerlingen leren onderzoeken in vwo en havo – Joris Veenhoven – researchED Nederland 2023

Loopbaandenken en het lot van de introverte leerling – Wendy Kers – researchED Nederland 2023

2023-09-01T16:39:43+02:0011 maart 2023|

Hoe leer je leerlingen van jongs af aan loopbaandenken en geef je loopbaanontwikkeling een plek in jouw dagelijkse lespraktijk? En hoe zorg je er specifiek voor dat de introverte leerling, of de leerling met een diagnose, toch een passend en rijk loopbaanportfolio opdoen?

Reacties uitgeschakeld voor Loopbaandenken en het lot van de introverte leerling – Wendy Kers – researchED Nederland 2023

Inval voor uitval – Jan-Willem Duim – researchED Nederland 2023

2023-09-01T15:35:42+02:0011 maart 2023|

Hoe externe inzet geen pleister maar een ‘valbreker’ kan zijn. En wat het financiële voordeel hiervan is. Ik kan dit toelichten met 5 jaar ervaring, cijfers en best practices. Ook maak ik een zijsprong naar het onderzoek op stille reserve waar naar voren komt hoe we de huidige uitstroom in het onderwijs ‘hadden kunnen’ houden.

Reacties uitgeschakeld voor Inval voor uitval – Jan-Willem Duim – researchED Nederland 2023

Gedrag in de klas (po) – Helma Koomen, Martine Baars, Jeroen Janssen – researchED Nederland 2023

2023-09-01T15:19:39+02:0011 maart 2023|

Leerlingen waar je moe van wordt, of juist kinderen die je nooit hoort in de klas. Hoe ga je daar mee om? Hoe zorg je er voor dat de schooldag voor jou geen uitputtingsslag wordt én dat leerlingen áán staan en tot leren komen? Gedrag in de klas, hoe kun je dat kortom (bij)sturen als leerkracht?

Reacties uitgeschakeld voor Gedrag in de klas (po) – Helma Koomen, Martine Baars, Jeroen Janssen – researchED Nederland 2023

André Koffeman – Docenten in dialoog – researchED Nederland 2023

2023-08-31T09:14:02+02:0011 maart 2023|

In deze presentatie bespreken we eerst hoe het komt dat het sociale professionele leren vaak niet zo goed van de grond komt, en vervolgens verkennen we hoe je verder kunt komen juist door met elkaar de dialoog te zoeken als leraren. Tenslotte presenteren we een aantal concrete manieren om dat te organiseren.

Reacties uitgeschakeld voor André Koffeman – Docenten in dialoog – researchED Nederland 2023

Groepsdynamisch werken in het onderwijs – Jantine Jochemsen, Siemon Beute – researchED Nederland 2023

2023-09-01T15:40:57+02:0011 maart 2023|

Onrustige klassen, verminderde concentratie en motivatie en moeite met schoolregels. Voorbeelden van ongewenste situaties na de herstart van post-corona onderwijs. Echter lijkt corona meer een katalysator te zijn van ontwikkelingen die langer spelen en exemplarisch zijn voor een veranderende maatschappij. Een maatschappij die individualistischer is, waarin leerlingen en ouders zich gedragen volgens het motto ‘de klant is koning’. In deze learning journey wordt het beeld geschetst hoe binnen het Corlaer College (vmbo) dit vraagstuk is opgepakt. Een afwisseling van theoretische inzichten en praktijkervaringen waarin docenten, ondersteunend personeel en schoolleiding, in gezamenlijkheid, werken aan een positief leer- en leefklimaat.

Reacties uitgeschakeld voor Groepsdynamisch werken in het onderwijs – Jantine Jochemsen, Siemon Beute – researchED Nederland 2023

Werken aan onderwijsverbetering in het mbo – Patricia Brouwer, Renate Robert, Digna van den Broek – researchED Nederland 2023

2023-09-01T10:26:35+02:0011 maart 2023|

Tijdens deze sessie krijg je handvatten om onderzoeksmatig te werken aan onderwijsverbetering. Je maakt kennis met een in opdracht van het NRO ontwikkelde leidraad voor het mbo én gaat aan de slag met denkgereedschap uit deze leidraad.

Reacties uitgeschakeld voor Werken aan onderwijsverbetering in het mbo – Patricia Brouwer, Renate Robert, Digna van den Broek – researchED Nederland 2023

Het Primoraat: dé motor voor onderwijs – ontwikkeling in brede zin! – Elke Mulder, Maaike Nederstigt, Marit Kruiskamp – researchED Nederland 2023

2023-09-01T10:31:17+02:0011 maart 2023|

Wat is een Primoraat? Hoe draagt een Primoraat bij aan de verbetering van evidence-informed werken in de (dagelijkse) onderwijspraktijk? En hoe zorgt een Primoraat voor een verbreding van de loopbaanmogelijkheden van leerkrachten? In deze sessie krijg je antwoorden op deze vragen en meer!

Reacties uitgeschakeld voor Het Primoraat: dé motor voor onderwijs – ontwikkeling in brede zin! – Elke Mulder, Maaike Nederstigt, Marit Kruiskamp – researchED Nederland 2023

Curriculumontwikkeling: het belang van curriculumbewustzijn en stuurkracht – Elvira Folmer, Helma Oolbekkink-Marchand – researchED Nederland 2023

2023-09-01T11:18:19+02:0011 maart 2023|

Tijdens deze sessie zullen wij in gaan op curriculumontwikkeling op verschillende niveaus met speciale aandacht voor curriculumontwikkeling op school waarbij ook professionalisering van betrokkenen en ontwikkeling van de schoolorganisatie van belang zijn. We hebben daarbij specifieke aandacht voor visieontwikkeling als lijm tussen alle onderdelen van het curriculum. Ook zal de rol van onderzoek in curriculumontwikkeling worden belicht.

Reacties uitgeschakeld voor Curriculumontwikkeling: het belang van curriculumbewustzijn en stuurkracht – Elvira Folmer, Helma Oolbekkink-Marchand – researchED Nederland 2023

Causale diagrammen: inzicht in patronen die samen leren kunnen stimuleren of belemmeren – Ina Cijvat, Marco Snoek – researchED Nederland 2023

2023-09-01T15:29:06+02:0011 maart 2023|

Veel leraren ervaren in hun werk spanning (en soms frustratie) als het gaat om werkdruk, professionalisering, of professionele ruimte. Ondanks mooie ambities en theorieën over lerende culturen en gedeeld leiderschap in scholen lukt het vaak niet om daar concreet handen en voeten aan te geven. Het realiseren van een duurzame professionele leercultuur wordt in de praktijk belemmerd door allerlei factoren die bijvoorbeeld te maken hebben met verwachtingen, en de structuur en cultuur van het beroep en de organisatie. Dit maakt samen leren een complex vraagstuk. Met causale diagrammen hebben we geprobeerd de dynamiek erachter in beeld te brengen, waardoor zichtbaar wordt waar invloed uitoefenen positief kan werken (Vermaak, z.d.). Deze diagrammen zijn samen met een aantal collega’s ontwikkeld en tijdens werkveldsessies met anderen gedeeld. Tijdens deze workshop willen we met de deelnemers nagaan in hoeverre de patronen herkenbaar zijn, en wat ze hen in de praktijk kunnen opleveren.

Reacties uitgeschakeld voor Causale diagrammen: inzicht in patronen die samen leren kunnen stimuleren of belemmeren – Ina Cijvat, Marco Snoek – researchED Nederland 2023
Ga naar de bovenkant