docent
Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht

Ana Llamazares

Ana Llamazares is als vakdidactica Spaans verbonden aan de Graduate School of Teaching van de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

Expertise: vakdidactica Spaans/mvt

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Binnen de Graduate School of Teaching van de UU voeren studenten van de educatieve masterprogramma’s mvt een vakdidactisch ontwerponderzoek uit, waarin zij een vakspecifiek leerprobleem systematisch onderzoeken. Daarbij leren zij om vanuit hun vakinhoudelijke en vakdidactische kennis een bijdrage te leveren aan het innoveren van het curriculum van hun schoolvak en de relatie tussen theorie en praktijk te verwoorden en te motiveren.
Om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen, moeten studenten en stagebegeleiders in gesprek gaan, om als het ware in een co-creatie-aanpak de elkaar versterkende waarde(n) van theorie en praktijk te ervaren. Coöperatief werken zij aan het opbouwen van vakdidactische en vakinhoudelijke kennis en verbreden zij deze door de uitwisseling over ervaringen en het koppelen van ervaringen aan een kader van theoretische uitgangspunten.
Om succesvol gesprekken te voeren hebben studenten (en stagebegeleiders) handvatten nodig, die we zullen presenteren.

Downloads

Ga naar de bovenkant