Lector / Hoogleraar
Fontys HKE / Radboud Universiteit

Anouke Bakx

Anouke Bakx werkt als lector Goed leraarschap, goed leiderschap bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie en als bijzonder hoogleraar begaafdheid aan de Radboud Universiteit. Zij houdt zich bezig met docentprofessionalisering aangaande het thema hoogbegaafdheid. In haar werk verbindt zij inzichten vanuit de wetenschap met de onderwijspraktijk. Onderzoek doet zij in co-creatie met leerkrachten, pabodocenten en wetenschappers, zoals in de onderwijsonderzoekswerkplaats POINT013.

Anouke Bakx is (mede)auteur van de volgende boeken:
HOE DAN?! – pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen
Werken aan pedagogische sensitiviteit in je team
De pedagogisch sensitieve leraar
Doelgericht onderwijs ontwerpen
Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen
Werken met begaafdheid in de klas
enIQma (spel)

Expertise: Hoogbegaafdheid, Pedagogische Sensitiviteit

Sessiearchief

Omschrijving

We streven naar een optimale ontwikkeling, of talentontwikkeling, voor alle kinderen. Bij veel leerlingen gaat dat goed, maar voor de groep (hoog)begaafde leerlingen blijkt het soms nog lastig om hen goed, passend onderwijs te bieden waarbij ook zij optimaal tot leren komen. (Hoog)begaafde leerlingen komen niet vanzelf tot leren. Ook zij hebben begeleiding en instructie nodig om tot te leren te komen, in hun zone van naaste ontwikkeling.
Het begint met het signaleren van (hoog)begaafdheidskenmerken. (Hoog)begaafde leerlingen zijn goed in staat om zelf aan te geven wat zij zoeken in een goede leerkracht en hoe zij in hun leer-kracht gezet kunnen worden. In de presentatie wordt ingegaan op het signaleren van (hoog)begaafdheidskenmerken en op onderzoek naar goed leraarschap voor (hoog)begaafde leerlingen. In de sessie wordt tevens gekeken naar een professionaliseringsspel voor schoolteams, waarin het signaleren van begaafdheidskenmerken en het komen tot een handelingsplan centraal staan

Opname

Ga naar de bovenkant