Directeur / Senior onderwijsadviseur
Expertis onderwijsadviseurs

Gert Gelderblom

Gert Gelderblom werkte jarenlang als leerkracht in het onderwijs. Nu is hij directeur/senior onderwijsadviseur bij Expertis te Hengelo/Amersfoort. Onlangs promoveerde hij aan de Universiteit Twente op het onderwerp datagebruik voor instructieverbetering. Hij heeft ook veel artikelen over dit onderwerp geschreven. Gert begeleidt scholen en besturen die op een planmatige wijze willen werken aan het verbeteren van hun leerlingresultaten.

Expertise: datagebruik, instructie, didactiek

Sessiearchief

Omschrijving

Leerlingen die kwalitatief goede instructie van de leraar ontvangen, leren meer dan leerlingen waarvoor dit niet geldt. Veel scholen, zowel nationaal als internationaal, maken werk van het gebruik van data om de instructie van de leraren te verbeteren. Dit is niet verwonderlijk aangezien er belangrijke aanwijzingen zijn dat datagebruik tot beter instructiegedrag kan leiden. De praktijk laat echter ook zien dat datagebruik niet automatisch tot beter instructiegedrag van leraren leidt. Gert Gelderblom presenteert een aantal belangrijke bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, waarbij hij vooral zal ingaan op de vraag hoe datagebruik wel tot sterker instructiegedrag van leraren kan leiden. U ontvangt tijdens deze inleiding concrete handreikingen waarmee u na de conferentie direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt.

Ga naar de bovenkant