Onderwijssocioloog en programmaleider
EUR, VU, Stichting De Transformatieve School

Iliass El Hadioui

Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het verbetercultuur- en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Hij is lid van het programmateam binnen het consortium Ontwikkelkracht. Ten slotte is hij als onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs bovendien verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Expertise: Onderwijswetenschappen, evidence informed werken

Sessiearchief

Omschrijving

Onderwijssocioloog Iliass El Hadioui schetst drie trends die direct invloed hebben op de kansenongelijkheid in het klaslokaal. Hij laat vervolgens zien, op basis van data uit het grootschalige onderzoeksprogramma van De Transformatieve School, dat het keren van deze trends vraagt om een collectieve reflex vanuit het professionele team. Hij gaat in deze bijdrage verdiepend in op de complexe en wonderlijke relatie tussen het pedagogisch-didactisch handelen in de klas en de dynamiek in het professionele team.

Omschrijving

El Hadioui laat vervolgens zien, op basis van het grootschalige onderzoeksprogramma van De Transformatieve School, dat het keren van deze trends vraagt om een collectieve reflex vanuit het professionele team. Ten slotte wordt ingegaan op de verschillende typen mindsets die deze collectieve reflex kunnen versterken dan wel verzwakken.

Deze inzichten zijn gebaseerd op systematisch wetenschappelijk onderzoek op 75 po, vo en mbo scholen binnen het programma De Transformatieve School, dat vanwege de bewezen effectiviteit gekozen is binnen het consortium Ontwikkelkracht. Tijdens zijn voordracht verbindt hij voortdurend wetenschappelijk-theoretische concepten met praktische voorbeelden uit de alledaagse onderwijspraktijk binnen en buiten de lessen.

Omschrijving

Onderwijssocioloog Iliass El Hadioui schetst drie trends die direct invloed hebben op de kansenongelijkheid in het klaslokaal. Hij laat vervolgens zien, op basis van het grootschalige onderzoeksprogramma van De Transformatieve School, dat het keren van deze trends vraagt om een collectieve reflex vanuit het professionele team. Ten slotte wordt ingegaan op de verschillende typen mindsets die deze collectieve reflex kunnen versterken dan wel verzwakken.

Podcast

Omschrijving

El Hadioui laat vervolgens zien, op basis van het grootschalige onderzoeksprogramma van De Transformatieve School, dat het keren van deze trends vraagt om een collectieve reflex vanuit het professionele team. Ten slotte wordt ingegaan op de verschillende typen mindsets die deze collectieve reflex kunnen versterken dan wel verzwakken.

Deze inzichten zijn gebaseerd op systematisch wetenschappelijk onderzoek op 75 po, vo en mbo scholen binnen het programma De Transformatieve School, dat vanwege de bewezen effectiviteit gekozen is binnen het consortium Ontwikkelkracht. Tijdens zijn voordracht verbindt hij voortdurend wetenschappelijk-theoretische concepten met praktische voorbeelden uit de alledaagse onderwijspraktijk binnen en buiten de lessen.

Downloads

Ga naar de bovenkant