Kerndocent
Academica

Margreet Mulder

Na 20 jaar voor de klas in het po en so zocht Margreet naar verdieping in de theorieën over goed lezen. Daarom koos ze voor een studie onderwijskunde aan de Open Universiteit. Daar leerde ze wat ze altijd al had willen weten over hoe je de dingen in de klas goed kan doen. Met deze kennis en ervaring verzorgt ze nu lessen en trainingen over didactiek en effectief taalonderwijs.

Expertise: effectief onderwijs

Sessiearchief

Omschrijving

Het schrijven van teksten is een ondergeschoven kindje in het onderwijs. Toch zijn er heel veel momenten in het dagelijks leven waarbij schrijven noodzakelijk is. We geven losse schrijfopdrachten, maar we vergeten vaak de leerlingen tools te geven om een tekst op te bouwen. Het leren schrijven van teksten is een code die leerlingen niet zelfstandig kunnen kraken. Aan de hand van theorie kijken we wat werkt en we gaan meteen aan de slag met een paar praktische opdrachten. Zo kunnen we de leerlingen helpen om de code te kraken.

Downloads

Omschrijving

Deze presentatie zal over het verband tussen schrijven, lezen, hoge verwachtingen en daardoor het verkleinen van ongelijke kansen gaan, want door lezen vergroot je je kennis en zonder kennis ben je kwetsbaar. Het aanbieden van complexe teksten helpt hierbij. Het is ook belangrijk om te praten en te discussiëren over teksten om het tekstbegrip te vergroten. Natalie Wexler pleit in haar boeken om daarnaast kinderen bewust zelf te laten schrijven om het tekstbegrip te vergroten. Er moet meer plek komen in het onderwijs voor schrijfonderwijs. Bewust aanleren van het schrijven van zinnen en teksten helpt om tekststructuren en verhaallijnen beter te begrijpen. In haar boek “The writing revolution” breekt ze het leren schrijven van teksten in kleine brokken. Op deze wijze worden de functies van o.a. verwijswoorden en tekstopbouw bewust aangeleerd. Dit bevordert het inzicht in tekststructuren waardoor kinderen de teksten beter leren begrijpen.

Ga naar de bovenkant