onderwijsadviseur
Expertis onderwijsadviseurs

Margreet Mulder

Na het vwo en een poging op de landbouwuniversiteit kwam ik erachter dat mijn hart bij het onderwijs lag. Na de pabo heb ik 25 jaar met heel veel plezier in het po en so gewerkt. Vooral de leerlingen waarbij het leren niet vanzelf ging vond ik een uitdaging om les aan te geven. Om mijn kennis over lesgeven te vergroten ben ik onderwijskunde gaan studeren. na de studie heb ik eerst op een Hogeschool gewerkt en daar heb ik opleidingen helpen ontwikkelen. Nu werk ik bij Expertis en ik begeleid scholen bij schoolverbetertrajecten op het gebied van taal/ lezen en didactiek.

Expertise: taal/lezen en didactiek

Sessiearchief

Omschrijving

Het schrijven van teksten is een ondergeschoven kindje in het onderwijs. Toch zijn er heel veel momenten in het dagelijks leven waarbij schrijven noodzakelijk is. We geven losse schrijfopdrachten, maar we vergeten vaak de leerlingen tools te geven om een tekst op te bouwen. Het leren schrijven van teksten is een code die leerlingen niet zelfstandig kunnen kraken. Aan de hand van theorie kijken we wat werkt en we gaan meteen aan de slag met een paar praktische opdrachten. Zo kunnen we de leerlingen helpen om de code te kraken.

Downloads

Omschrijving

Deze presentatie zal over het verband tussen schrijven, lezen, hoge verwachtingen en daardoor het verkleinen van ongelijke kansen gaan, want door lezen vergroot je je kennis en zonder kennis ben je kwetsbaar. Het aanbieden van complexe teksten helpt hierbij. Het is ook belangrijk om te praten en te discussiëren over teksten om het tekstbegrip te vergroten. Natalie Wexler pleit in haar boeken om daarnaast kinderen bewust zelf te laten schrijven om het tekstbegrip te vergroten. Er moet meer plek komen in het onderwijs voor schrijfonderwijs. Bewust aanleren van het schrijven van zinnen en teksten helpt om tekststructuren en verhaallijnen beter te begrijpen. In haar boek “The writing revolution” breekt ze het leren schrijven van teksten in kleine brokken. Op deze wijze worden de functies van o.a. verwijswoorden en tekstopbouw bewust aangeleerd. Dit bevordert het inzicht in tekststructuren waardoor kinderen de teksten beter leren begrijpen.

Ga naar de bovenkant