kerndocent in de Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE), programmaleider professionele identiteit en onderzoeker
Hogeschool KPZ

Marieke Pillen

Dr. Marieke Pillen is kerndocent in de Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) van Hogeschool KPZ. Daarnaast is zij programmaleider professionele identiteit en onderzoeker. Ze is gepromoveerd op spanningen in de professionele identiteit van beginnende leraren.

Expertise: professionele identiteit

Sessiearchief

Omschrijving

Als leider in een school maak je de hele dag door keuzes. Sommige keuzes maak je beredeneert, andere misschien intuïtief. We gaan echter weinig in gesprek over de onderliggende waarden en opvattingen die sturing geven aan deze dagelijkse ‘leiderschapskeuzes’. Ook wel onze professionele identiteit. Deze identiteit komt soms bovendrijven, vooral als we geconfronteerd worden met lastige keuzes, dilemma’s of tijdsdruk. In deze workshop zoeken we deze spanning op, om zo in gesprek te gaan over de relatie tussen leiderschap (identiteit) en onderwijsinnovatie.
In de workshop werken we aan de hand van een ‘real life’ casus. We presenteren diverse lastige dilemma’s waar keuzes gemaakt ‘moeten’ worden. In verschillende ‘vertraagmomenten’ gaan we in gesprek over vragen als: welke rol kiezen we? En wanneer werkt dat wel of niet? Welke bekwaamheden zijn belangrijk voor leiders die aan de slag willen met innovatie? En wat zeggen deze keuzes over jouw leiderschap?

Downloads

Ga naar de bovenkant