Onderzoeker
iXperium Centre of Expertise Leren met ICT (HAN) en bij de Radboud Universiteit

Marjoke Bakker

Na mijn promotieonderzoek in Utrecht, over educatieve computerspelletjes in het rekenonderwijs, kwam ik naar Nijmegen om verder onderzoek te doen naar leren met ict. Bij het iXperium Centre of Expertise Leren met ict (HAN) en bij de Radboud Universiteit hou ik me bezig met verschillende praktijkgerichte onderzoeksprojecten op het gebied van ict in het (primair) onderwijs. Onderwerpen waar ik op dit moment aan werk ben zijn: adaptieve digitale leeromgevingen, maakonderwijs met ict, educatieve software in het leesonderwijs, en competenties van leraren op het gebied van leren en lesgeven met ict.

Expertise: Didactiek, Maakonderwijs

Sessiearchief

,

Omschrijving

Wetenschap en Technologie (W&T) wordt een steeds belangrijker onderdeel van het curriculum van het basisonderwijs (Techniekpact, 2013). Een manier om aandacht te besteden aan W&T is via Maakonderwijs (leren door te maken). Hierbij maken leerlingen (werkende) prototypes als oplossing voor een probleem of ontwerpvraag. Ict speelt daarbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld via het gebruik van programmeerbare onderdelen. In een praktijkgericht onderzoeksproject van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict zijn door leraren vijf leerarrangementen Maakonderwijs ontworpen en uitgevoerd op verschillende basisscholen. Door middel van interviews, lesobservaties en leerlingvragenlijsten is onderzocht in hoeverre via Maakonderwijs invulling kan worden gegeven aan leerdoelen W&T en welke pedagogische en vakdidactische principes hierbij horen.

Opname

Ga naar de bovenkant