Onderzoeker
GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

Mariëtte Hingstman

Mariëtte Hingstman is als onderzoeker werkzaam bij GION Onderwijs/Onderzoek. Zij zoekt graag naar effectieve manieren om leer- en gedragsproblemen te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken. Op dit moment rondt Mariëtte haar promotie-onderzoek naar Success for All (SfA) af. In haar onderzoek wordt beschreven hoe onderdelen van SfA worden geïmplementeerd en wat de effecten van het programma zijn op de leerprestaties en op het gedrag van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Voor haar onderzoek heeft zij ook 3 maanden in de V.S. doorgebracht, om samen te werken met Robert Slavin en om SfA-scholen in de V.S. te bezoeken. Zij is tevens betrokken bij de Onderwijskansen Werkplaats Noord-Nederland.

Expertise: Samenwerkend Leren, Gelijke Kansen, Begrijpend Lezen

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen gaat achteruit en de kansenongelijkheid neemt toe. Daarom is besloten een Nederlandse versie te ontwikkelen van het programma Success for All (SfA), dat oorspronkelijk is ontwikkeld in de V.S. door Robert Slavin en Nancy Madden. SfA is veelvuldig onderzocht d.m.v. (quasi-)experimentele studies en effectief gebleken in het verbeteren van leesvaardigheden. Verschillende evidence-based aanpakken worden gecombineerd: dagelijkse taallessen van 90 minuten waarin directe instructie en samenwerkend leren een belangrijke rol spelen, flexibel hergroeperen, tutoring voor zwakke lezers, regelmatige toetsing, samenwerking met ouders en professionalisering van leerkrachten. Sinds 2015 hebben verschillende Groningse basisscholen met SfA gewerkt. In 2019 is de Onderwijskansen Werkplaats Noord-Nederland gestart, waarin aanpakken uit SfA beschikbaar worden gemaakt voor meer basisscholen. In de sessie worden onderzoeksresultaten en ‘lessons learned’ gedeeld.

Downloads

Preview

Opname

Podcast

Ga naar de bovenkant