Leraar po, lerarenbegeleider, onderwijswetenschapper
Rotterdamse Schoolvereniging

Mark van der Veen

Mark van der Veen is al geruime tijd leraar in het primair onderwijs. Ook heeft hij binnen zijn school de functie als lerarenbegeleider, waarbij hij zich onder andere buigt over het professionaliseringsbeleid en workshops organiseert voor collega’s. Hij studeerde Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Mark vindt het enorm belangrijk dat de kloof tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk kleiner wordt. Hier draagt hij dan ook graag zijn steentje aan bij. Op twitter is hij te volgen onder de naam @markonderwijzer.

Expertise: po, onderwijsverbetering

Sessiearchief

Omschrijving

Een uitspraak die je in het onderwijs met regelmaat hoort is dat ‘het onderwijs complex is’. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Wat betekent het voor het vak van de leraar en wat betekent het voor het werk van de leraar in de klas?

Tijdens deze lezing ga ik in op deze vragen. Aan de hand van vier kenmerken ga in op het begrip ‘complexiteit’, hoe dit zich verhoudt tot het vak van de leraar en hoe complexiteit zichtbaar is in het klaslokaal. Aan het einde hoop ik dat je vertrekt (1) met een scherper beeld van de complexiteit van het vak leraar en (2) met handvatten waarmee je in staat bent na te denken over de complexe taken die je de leerlingen biedt.

Omschrijving

Een uitspraak die je in het onderwijs met regelmaat hoort is dat ‘het onderwijs complex is’. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Wat betekent het voor het vak van de leraar en wat betekent het voor het werk van de leraar in de klas?

Tijdens deze lezing ga ik in op deze vragen. Aan de hand van vier kenmerken ga in op het begrip ‘complexiteit’, hoe dit zich verhoudt tot het vak van de leraar en hoe complexiteit zichtbaar is in het klaslokaal. Aan het einde hoop ik dat je vertrekt (1) met een scherper beeld van de complexiteit van het vak leraar en (2) met handvatten waarmee je in staat bent na te denken over de complexe taken die je de leerlingen biedt.

Downloads

Opname

Omschrijving

Van leerkrachten wordt verwacht dat zij kritisch kijken naar hun dagelijkse lespraktijk. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. In de complexe wereld van het onderwijs hebben veel personen namelijk een mening over wat het beste is voor leerlingen, worden regelmatig onderzoeken aangehaald en gaan ook veel mythes rond die als waarheid worden gezien. Een kritische blik is dan ook belangrijk om te komen tot een goed onderbouwde aanpassing van de dagelijkse gang van zaken in het klaslokaal.

In mijn presentatie geef ik verschillende handvatten met betrekking tot kritisch denken bij vernieuwen in het onderwijs. Daarnaast ga ik aan de hand van praktijkvoorbeelden in op de gevaren die niet-kritisch denken met zich meebrengt en vertel ik hoe kritisch denken zich verhoudt tot het intuïtieve onderbuikgevoel.

Downloads

Ga naar de bovenkant