Universitair Docent
Universiteit Utrecht

Niels Kerssens

Niels Kerssens is universitair docent media en communicatie aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de impact van onderwijsplatformisering op publieke onderwijswaarden.

Expertise: Onderwijstechnologie

Sessiearchief

Omschrijving

Gaat technologie het onderwijs sturen, of bepalen leraren zelf hoe zij technologie in hun lessen gebruiken? Natuurlijk willen we het laatste, maar het eerste scenario is helemaal niet denkbeeldig. In het onderwijsveld heerst nog vaak een instrumenteel beeld van digitale technologie als middel om gepersonaliseerd onderwijs op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Dat onderwijstechnologie (ed tech) ook organisaties stuurt door middel van datastromen en algoritmen, krijgt minder aandacht. Wat betekent de ‘platformisering’ van het onderwijs voor de rol van leraar en de interactie met de leerling?

Ga naar de bovenkant