Lerarenopleider Nederlands en projectleider Taal als basis
NHL Stenden

Noortje Hemmen

Noortje Hemmen is projectleider bij Taal als basis (Levende Talen Nederlands) en docent-onderzoeker in de eerstegraadslerarenopleiding Nederlands van NHL Stenden. Het is haar missie om wetenschap en onderwijspraktijk dicht(er)bij elkaar te brengen. Als docent wil je praktische handvatten krijgen die werken. Daarvoor streeft ze zowel in haar rol als lerarenopleider als in die van projectleider naar een gelijkwaardige uitwisseling tussen de (bak aan) praktijkervaring van docenten en inzichten uit de wetenschap. Ook voert ze zelf praktijkonderzoek uit in de lerarenopleiding.

Expertise: Nederlands, taal, onderzoek

Sessiearchief

Omschrijving

Maak kennis met Taal als basis: een initiatief van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) van de vereniging van Levende Talen Nederlands. In dit project ontwikkelen en implementeren vo-docenten, lerarenopleiders en wetenschappers samen onderwijsleermaterialen en workshops waarmee de taalvaardigheid van leerlingen verbeterd wordt. Denk daarbij aan materialen waardoor leerlingen leesstrategieën vakoverstijgend inzetten als middel in plaats van doel, aan lessen waarin leerlingen teksten aan elkaar modelen bij Nederlands en economie, aan lessen en toetsing waarin rijke teksten en de PISA-processen evalueren en reflecteren aan bod komen en aan materiaal waardoor je als vakgroep samen aan de slag kunt om de leerlijn leesvaardigheid vanuit een heldere visie te herzien. Hoe dit project eruit ziet en welke resultaten we geboekt hebben, vertellen we graag in onze presentatie. Samen bouwen we aan actueel, activerend, vakoverstijgend en effectief taalonderwijs in Nederland!

Downloads

Ga naar de bovenkant