Docent, onderzoeker
Hogeschool Leiden

Nynke Wiekenkamp

Nynke heeft onderzoek gedaan naar leerprocessen tussen sociale partners en centrale overheid. Zij onderzoekt nu samen met Anne van den Bos de leereffecten van online peer feedback. Verder is zij verbonden als onderzoeker aan het lectoraat Diversiteit waar zij onderzoek doet naar hoe communicatie kan bijdragen aan de samenwerkingsbereidheid en hoe mensen in verbinding komen en blijven. Ook ontwikkelt ze een diversiteitsscan voor organisaties.
Naast onderzoeker is Nynke docent bij de opleiding Communicatie. Zij begeleidt stagiairs en afstudeerders en coacht studenten. Voorheen was ze als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Expertise: peerfeedback, leerprocessen

Sessiearchief

,

Omschrijving

Peerfeedback is een krachtig instrument dat grote impact kan hebben op het leerproces. Studenten leren niet alleen van het ontvangen, maar juist ook van het geven van feedback. Bovendien zorg het ervoor dat studenten minstens twee keer bewust op hun eigen werk focussen, tijdens het schrijven/maken en bij het doorvoeren van verbeteringen naar aanleiding van de peerfeedbacksessie.

Aangezien studenten tegenwoordig vrijwel allemaal met een laptop in de klas zitten, is het mogelijk om peerfeedbacksessies online te organiseren. Dit geeft de docent een scala aan mogelijkheden. In deze sessie bespreken we wat er bekend is over online peerfeedback in het (schrijf)onderwijs, waar de uitdagingen liggen en waar nog onderzoek naar wordt gedaan.

Downloads

Ga naar de bovenkant