vereniger onderwijsprofessionals
sectorraden po vo, mbo, hbo en wo

Onderzoeksbende

De Onderzoeksbende verenigt onderwijsprofessionals uit het po, vo, mbo, hbo en wo. De bende werkt samen met leraren, schoolleiders, bestuurders en beleidsmaker aan de totstandkoming van het “Plan van aanpak kennisinfrastructuur voor het onderwijs” en haalt ook graag op researchED oplossingen op om kennis tussen de werelden van het onderwijs en het onderzoek beter te laten stromen.

Expertise: Onderwijs, Onderzoek

Sessiearchief

Omschrijving

Herken je je in één van de volgende uitspraken? “Ik kan geen leesbaar onderzoek vinden waarmee ik mijn onderwijs kan verbeteren.” “Ik heb mooi onderzoek gedaan, maar niemand doet er iets mee.” “Er zijn geen kenniscentra voor het onderwijs, waar ik als schoolleider objectieve en wetenschappelijk onderbouwde inzichten kan vinden om mijn schoolontwikkeling mee te onderbouwen.”

Wetenschappelijke kennis is van belang voor de ontwikkeling van het onderwijs. Tegelijkertijd zien we dat kennis over en voor het onderwijs niet stroomt en de onderwijspraktijk en het onderwijsonderzoek niet goed met elkaar zijn verbonden. Dit gaan we veranderen! De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben op 21 juni afgesproken om begin 2019 een plan van aanpak voor de kennisinfrastructuur voor het onderwijs gereed te hebben en te presenteren aan minister Slob en minister van Engelshoven.

Daar hebben we jou hard voor nodig! Wij nodigen leraren, schoolleiders, onderzoekers, lerarenopleiders, bestuurders en uit het po, vo, mbo, van hogescholen en universiteiten van harte uit om op de researchED mee te doen, mee te denken en mee te bouwen aan concrete oplossingen voor de problemen die verhinderen dat kennis ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs.

Ga naar de bovenkant