Eigenaar
Bureau Wolters

Pierre Wolters

Pierre Wolters verzorgt onder andere trainingen, cursussen en opleidingen voor schoolteams, intern begeleiders, directeuren, besturen en samenwerkingsverbanden. Samen met Sjoerd Verheijden vormt hij Bureau Wolters, dat uitgaat van optimaal en afgestemd onderwijs voor iedere leerling.

Expertise: onderwijsadvies, formatieve evaluatie

Sessiearchief

,

Pierre Wolters

Omschrijving

In elke groep zitten leerlingen met een werkhoudingsprobleem. Het is vaak lastig om te duiden waar deze problematiek vandaan komt maar het inadequate gedrag roept (vaak onbewust) wat op bij de leerkracht. Bij werkhoudingsproblemen kan zich een spanningsveld ontvouwen met gevoelens van onvermogen, onmacht, frustratie, stress maar ook lage verwachtingen. Dat geldt voor de leerkracht maar ook de leerling. Om hierbij geen speelbal te worden met weinig kans op succes is het nodig dat we niet enkel constateren dat er sprake is van een werkhoudingsprobleem, maar vooral onderzoeken wat de onderliggende oorzaken zijn. In deze lezing verkennen we deze oorzaken vanuit het oogpunt van het kind en de leerkracht om zodoende te komen tot een passende aanpak en een afgestemd aanbod.

Downloads

Opname

Ga naar de bovenkant