Docent lichamelijke opvoeding
Corlaer College

Siemon Beute

15 jaar ervaring als docent lichamelijke opvoeding.

Expertise: vo

Sessiearchief

,

Omschrijving

Onrustige klassen, verminderde concentratie en motivatie en moeite met schoolregels. Voorbeelden van ongewenste situaties na de herstart van post-corona onderwijs. Echter lijkt corona meer een katalysator te zijn van ontwikkelingen die langer spelen en exemplarisch zijn voor een veranderende maatschappij. Een maatschappij die individualistischer is, waarin leerlingen en ouders zich gedragen volgens het motto ‘de klant is koning’.

In deze bijdrage worden vanuit een theoretische kader voor groepsdynamisch werken handvatten geboden hoe om te gaan met het beschreven vraagstuk.

  • Relatieparadox: de onderlinge verhouding tussen de gezagsrelatie (volgen), functionele relatie (werken) en persoonlijke relatie (contact maken).
  • Didactisch klaverblad: aanknopingspunten vanuit klassenmanagement principes zoals de fysieke omstandigheden, relatie, inhoud en structuren.

In deze learning journey wordt het beeld geschetst hoe binnen het Corlaer College (vmbo) dit vraagstuk is opgepakt. Een afwisseling van theoretische inzichten en praktijkervaringen waarin docenten, ondersteunend personeel en schoolleiding, in gezamenlijkheid, werken aan een positief leer- en leefklimaat.

Downloads

Ga naar de bovenkant