Bestuurder / vicevoorzitter
AOb / Arbeidsmarktplatform PO

Thijs Roovers

Thijs Roovers is leraar basisonderwijs en zette samen met Jan van de Ven “PO in actie” op de kaart. Met 45000 collega’s in hun kielzog peuterden ze 700 miljoen euro extra onderwijsinvesteringen los en verwerkte deze in 2018 in recordtijd via het Werkdrukmiddelenakkoord en een cao. Na hun inzet voor een ‘eerlijk salaris en minder werkdruk’ werken ze nu als kwartiermakers voor Het Lerarencollectief. Om leraren op onderwijsinhoudelijk- en onderwijsbeleidsniveau beter in positie te brengen en de zeggenschap over hun vak en het onderwijs weer enigszins terug te claimen, is Het Lerarencollectief volgens hen de logische vervolgstap in de beweging die “PO in actie” binnen het primair onderwijs heeft aangeduwd.

Expertise: po, cao

Sessiearchief

,

Omschrijving

Afgelopen maart lanceerden we Het Lerarencollectief, beroepsgroepvorming via grassroots. Met 11000 steunbetuigingen op zak gingen we in de afgelopen maanden als kwartiermakers op tientallen po-scholen met honderden collega-leraren in gesprek. ‘Vakmanschap door zeggenschap’ is de kortst mogelijke samenvatting van deze ophaalronde.

• Leraren willen aan de voorkant staan van de invulling en uitoefening van en toetreding tot hun vak;
• Leraren willen betere toegang tot het professionele kapitaal dat we als beroepsgroep in ons dragen;
• Leraren willen tijd en ruimte voor hun vak, hun school en het onderwijs.

Het Lerarencollectief wil die beroepskwaliteit in handen van leraren hebben, vanuit professionele beroepseer claimen we zeggenschap over ons vak. Zeggenschap begint bij mobiliseren en groeperen en volgt dan de grassrootsprincipes: verbeteren van de informatiepositie, verzorgen van betrokkenheid door directe inspraak en vertegenwoordiging door collega-leraren.

Hoe verder?

Ga naar de bovenkant