onderwijsadviseur
Edux

Wendy Braat-Goderie

Als ik vooruit kijk, zie ik wat nodig is; kinderen die op eigen kracht meebewegen in onze maatschappij. Kinderen die leren wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Daar hebben we professionals voor nodig met inhoud, lef en ambitie. Professionals met een onderzoekende houding, steeds aanpassen, veranderen met beleid en hier weer van leren. Dat doen we samen en met elkaar.

Oorspronkelijk als leerkracht, later als orthopedagoog, en nu vooral als veranderkundige draag ik graag mijn steentje bij. Op het gebied van leren leren, onderzoekend leren, coachend lesgeven, digitale geletterdheid en activerende didactiek. Niet alleen in de scholen maar met professional in de hele jeugdketen.

Expertise: Digitale Geletterdheid, Onderzoekend & Ontwerpend Leren, Onderwijsadviseur bij Edux, po en vo

Sessiearchief

Omschrijving

Kinderen leren meebewegen met de snel veranderende digitale samenleving daar is bewust en kritisch digitaal gedrag voor nodig. Hoe stimuleer je dat als professional bij kinderen?
Binnen de aanpak ‘digitalig’ hebben we o.a. op basis van de leerlingmonitor digitale geletterdheid (Kennisnet & Universiteit Twente) en de publicatie ‘van mediawijsheid naar media-empowerment’ (E. Rozendaal Radboud Universiteit) een aanpak en instrumenten ontwikkeld, die zowel de professionals als kinderen helpt om zelf regie te houden binnen de digitale wereld.

Downloads

Ga naar de bovenkant