Pedagoog en onderwijskundige

Wim Meijer

Dr. Wim Meijer is pedagoog en onderwijskundige. Hij doceerde en deed onderzoek op het snijvlak van leerlingbegeleiding en onderwijsvernieuwing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op ‘diagnostiek en onderwijsinnovatie’ en begeleidde diverse trajecten waarin begeleiders en leraren hun werkwijze vernieuwden. Enkele recente publicaties. Meijer, W. (2019) Consultatieve leerlingbegeleiding. Professionalisering en onderwijsverbetering. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina. In Didactief (2018): https://didactiefonline.nl/artikel/ibers-brengen-passend-onderwijs-dichterbij en https://didactiefonline.nl/blog/blonz/de-toekomst-van-de-interne-begeleider

 

Expertise: Passend onderwijs, pedagogiek

Sessiearchief

Omschrijving

Veel leerkrachten denken bij meer inclusief onderwijs dat zij hun onderwijs moeten baseren op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Een vruchtbare gedachte over passend onderwijs? Leerkrachten weten immers allang dat omgaan met verschillen zijn grenzen heeft. Zeker bij leer- en gedragsproblemen. Zo’n grens wordt tastbaar als leerkrachten de hulp inroepen van interne of externe begeleiders.

In deze bijdrage zoemen we in op delicate vragen: Bij welke (gedrags- en leer)problemen schakel je als leraar een begeleider in? En wat mag je van leraren en begeleiders als professionals verwachten?
Wat levert zo’n begeleidingssituatie op: is het dweilen met de kraan open, of is er ruimte voor preventie? Zodat steeds meer leerlingen gaan profiteren van jouw onderwijs?

Jarenlang onderzoek naar begeleidingssituaties levert inzichten op die we graag delen. Het gaat niet om simpele trucs, maar om cruciale spelregels voor een op preventie gerichte samenwerking tussen leraren en begeleider.

Opname

Ga naar de bovenkant