Project omschrijving

Astrid Scholten

Mevr., Stichting Schriftontwikkeling

Evenement

België 2021
Huidige sessie
Sessiearchief
bio

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar.

SESSIE

“De instrueerbaarheid van de Schoolschriftletter”

Er zijn veel soorten schrijfmethodes, elk met hun eigen lettervormen. Hoe kan de leerkracht die letters zo eenduidig instrueren dat de leerlingen allemaal dezelfde lettervorm schrijven? Net zoals wij tenslotte ook verwachten dat de leerlingen allemaal (als het goed is) dezelfde spelling toepassen. Of dezelfde rekenuitkomsten hebben.
Maar… in de praktijk blijkt dat alle leerlingen er een eigen vorm aan geven en de lettervorm biedt te weinig didactisch houvast om ze toch te laten beantwoorden aan het voorbeeld.
Vanuit een aantal voorbeelden zullen we laten zien en ervaren dat een eenduidige instructie toch mogelijk is en een aanzienlijk gelijker handschrift van de leerlingen oplevert.

Een heel praktische workshop waarin de deelnemers zelf ook meeschrijven en ervaren hoe deze instructie door iedereen kan worden gehanteerd.

Deze sessie wordt gegeven door Ben Hamerling en Astrid Scholten.

SESSIE ARCHIEF

Er staan nog geen sessies in het archief.

BIO

19 jaar docent handschriftontwikkeling op verschillende pabo’s
Bestuur Stichting Schriftontwikkeling
Kalligrafe
Lid Staatsexamencommissie MO Handschriftontwikkeling