docent handschriftontwikkeling en bestuurslid
Stichting Schriftontwikkeling

Ben Hamerling

Opleiding Kweekschool met hoofdakte EDE 1971
25 jaar leraar basisonderwijs
MO Akte Schoonschrijven (handschriftontwikkeling) 1998
Docent handschriftontwikkeling op verschillende pabo’s.
Met collega’s opleiding opgezet voor professionalisering handschriftontwikkeling.
Curriculum ontwikkeld voor universitaire pabo Radboud Universiteit Nijmegen.
2019 – 2020 Docent handschriftontwikkeling PWPO Radboud Universiteit.

Expertise: Schrijfonderwijs

Sessiearchief

,

Omschrijving

Er zijn veel soorten schrijfmethodes, elk met hun eigen lettervormen. Hoe kan de leerkracht die letters zo eenduidig instrueren dat de leerlingen allemaal dezelfde lettervorm schrijven? Net zoals wij tenslotte ook verwachten dat de leerlingen allemaal (als het goed is) dezelfde spelling toepassen. Of dezelfde rekenuitkomsten hebben.
Maar… in de praktijk blijkt dat alle leerlingen er een eigen vorm aan geven en de lettervorm biedt te weinig didactisch houvast om ze toch te laten beantwoorden aan het voorbeeld.
Vanuit een aantal voorbeelden zullen we laten zien en ervaren dat een eenduidige instructie toch mogelijk is en een aanzienlijk gelijker handschrift van de leerlingen oplevert.

Een heel praktische workshop waarin de deelnemers zelf ook meeschrijven en ervaren hoe deze instructie door iedereen kan worden gehanteerd.

Opname

Ga naar de bovenkant