docent handschriftontwikkeling en bestuurslid
Stichting Schriftontwikkeling

Ben Hamerling

Opleiding Kweekschool met hoofdakte EDE 1971
25 jaar leraar basisonderwijs
MO Akte Schoonschrijven (handschriftontwikkeling) 1998
Docent handschriftontwikkeling op verschillende pabo’s.
Met collega’s opleiding opgezet voor professionalisering handschriftontwikkeling.
Curriculum ontwikkeld voor universitaire pabo Radboud Universiteit Nijmegen.
2019 – 2020 Docent handschriftontwikkeling PWPO Radboud Universiteit.

Expertise: Schrijfonderwijs

Sessiearchief

,

Omschrijving

Er zijn veel soorten schrijfmethodes, elk met hun eigen lettervormen. Hoe kan de leerkracht die letters zo eenduidig instrueren dat de leerlingen allemaal dezelfde lettervorm schrijven? Net zoals wij tenslotte ook verwachten dat de leerlingen allemaal (als het goed is) dezelfde spelling toepassen. Of dezelfde rekenuitkomsten hebben.
Maar… in de praktijk blijkt dat alle leerlingen er een eigen vorm aan geven en de lettervorm biedt te weinig didactisch houvast om ze toch te laten beantwoorden aan het voorbeeld.
Vanuit een aantal voorbeelden zullen we laten zien en ervaren dat een eenduidige instructie toch mogelijk is en een aanzienlijk gelijker handschrift van de leerlingen oplevert.

Een heel praktische workshop waarin de deelnemers zelf ook meeschrijven en ervaren hoe deze instructie door iedereen kan worden gehanteerd.

Opname

Omschrijving

Schrijven is weer herkend als waardevol voor het leren. Het doet leerstof dieper verwerken en beter onthouden en helpt bij het leren spellen. Er zijn echter vele mythes gaande als het om de voorbereiding of het onderhouden van de kwaliteit gaat. Eén van de grootste aannames is wel dat het ‘een vorm van bewegen’ is en dat bewegingsoefeningen tot een betere handschriftkwaliteit leiden. Ook wordt veel gedacht dat letters los geschreven moeten worden omdat ze zo meer lijken op druklettertekst.
Alles wordt zo veel mogelijk toegelicht met afbeeldingen, want het gaat tenslotte om een grafische vaardigheid. Letters zijn niet uit de lucht komen vallen en hebben een duidelijke ontwikkelingsgeschiedenis doorgemaakt die onmisbaar is voor een juiste omgang ermee. Onderzoekers op dit vakgebied beschikken lang niet altijd over deze kennis waardoor de onduidelijkheid nog eens toeneemt.
In deze workshop worden eenvoudige oplossingen gegeven d.m.v. enkele duidelijke voorbeelden.

Downloads

Opname

Ga naar de bovenkant