Project omschrijving

Margreet Mulder

Kerndocent en adviseur effectief lesgeven, Academica University of Applied Sciences

Evenement

Nederland 2021
Huidige sessie
Sessiearchief
bio

MATERIALEN

Er zijn nog geen materialen beschikbaar.

SESSIE

Goed leren schrijven en debatteren om te kunnen lezen
Deze presentatie zal over het verband tussen schrijven, lezen, hoge verwachtingen en daardoor het verkleinen van ongelijke kansen gaan, want door lezen vergroot je je kennis en zonder kennis ben je kwetsbaar. Het aanbieden van complexe teksten helpt hierbij. Het is ook belangrijk om te praten en te discussiëren over teksten om het tekstbegrip te vergroten. Natalie Wexler pleit in haar boeken om daarnaast kinderen bewust zelf te laten schrijven om het tekstbegrip te vergroten. Er moet meer plek komen in het onderwijs voor schrijfonderwijs. Bewust aanleren van het schrijven van zinnen en teksten helpt om tekststructuren en verhaallijnen beter te begrijpen. In haar boek “The writing revolution” breekt ze het leren schrijven van teksten in kleine brokken. Op deze wijze worden de functies van o.a. verwijswoorden en tekstopbouw bewust aangeleerd. Dit bevordert het inzicht in tekststructuren waardoor kinderen de teksten beter leren begrijpen.

SESSIEARCHIEF

Er staan nog geen sessies in het archief.

BIO

Tijdens mijn studie agrarische ontwikkelingseconomie in Wageningen merkte ik dat ik meer direct mensen wilde helpen dan om dat vanuit regels en organisaties te doen. Daarom besloot ik om naar de pabo gegaan om kinderen direct te kunnen helpen.
Ik heb 25 jaar in het vso, so en sbo lesgegeven om juist de kinderen die meer problemen op hun pad tegen komen te begeleiden. Om mijn kennis te verrijken heb ik onderwijskunde aan de OU gestudeerd. Om mijn kennis en ervaring te delen, werk ik nu bij Academica als kerndocent en onderwijsadviseur.