Marleen Kil-Punt

Projectcoördinator en leerkracht Explora, PCPO Midden Brabant

Evenement

MATERIALEN

Preview researchED Nederland 2021

Samen met Sofie van de Waart
Onderwerp: Explora- een nieuwe vorm van HB-onderwijs

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIE ARCHIEF

Explora- een nieuwe vorm van HB-onderwijs

Explora is een parttime hoogbegaafdenschool waarbij leerlingen in de ochtend passend HB-onderwijs krijgen en in de middag terug gaan naar hun eigen klas. Tijdens deze presentatie laten wij zien op grond van welke onderzoeken wij Explora opgezet hebben en welke visie ten grondslag ligt aan het parttime concept. Wij zijn tijdens deze presentatie nét twee maanden bezig dus kunnen dan ongetwijfeld een aantal valkuilen uit onze opzet met jullie delen. Daarnaast zullen we op een interactieve en leuke manier voorbeelden uit de lespraktijk laten zien die de dag erna ook in reguliere klassen goed gebruikt kunnen worden. Marleen Kil is Echa-specialist en geeft drie dagen les op Explora, Sofie van de Waart is HB- specialist, onderwijscolumnist voor Trouw en projectcoördinator voor Explora.

Deze sessie wordt gegeven door Sofie van de Waart en Marleen Kil.

BIO

Marleen Kil-Punt is projectcoördinator voor Explora en heeft, samen met Sofie van de Waart en het Explora-team, deze parttime hoogbegaafdenschool opgezet. Marleen heeft de ECHA-opleiding tot specialist hoogbegaafdheid gevolgd. Zij heeft binnen PCPO Midden Brabant een bovenschoolse plusklas gedraaid en opgezet. Daarnaast is zij leerkracht geweest van meerdere verrijkingsgroepen. Marleen draait nu 3 dagen per week de Explora-groep.