Project omschrijving

Nicolas De Lobel

Tutor, Teach for Belgium VZW

Evenement

Klaartje Volders

Coördinator financiële en publieke partnerschappen, Teach for Belgium VZW

SESSIE

Hoe we startende leerkachten op school houden – Teach for Belgium VZW

Teach for Belgium selecteert, vormt en ondersteunt geïnspireerde mensen met leiderschapspotentieel en een engagement om bij te dragen aan meer gelijkheid in het onderwijs en de ruimere samenleving. Zij gaan gedurende minstens twee schooljaren aan de slag als leraar in het secundair onderwijs in knelpuntvakken (wiskunde, wetenschappen en Frans of Nederlands als tweede taal), in scholen met een (kans)arme leerlingenpopulatie, veelal in grootstedelijke contexten en worden daarbij ondersteund binnen een leiderschapsontwikkelingsprogramma. Teach for Belgium VZW maakt samen met een vijftigtal andere landen deel uit van het netwerk Teach For All. Slechts 8,89% van hen stopt met lesgeven binnen de twee jaren (in vergelijking met 30 à 40 % in de ruimere leerkrachtenpopulatie). We delen graag wat onze vorming en ondersteuning betekent. Welke tools gebruiken we? Hoe verloopt de feedbackloop? (Verwacht alvast een dosis John Hattie en technieken uit Teach Like a Champion (Doug Lemov, 2010)) .

BIO

Nicolas De Lobel behaalde zijn bachelor secundair onderwijs aan de arteveldehogeschool in Gent, voor de vakken Nederlands en project kunstvakken waar hij onder andere les kreeg van Pedro De Bruyckere. Hij begon als leerkracht Nederlands, eerst in het secundair onderwijs en later in OKAN. Ondertussen studeerde hij af aan de Universiteit Antwerpen als master in de opleidings- en onderwijswetenschappen. Later werd hij vervolgschoolcoach in VISO Gent waar zijn liefde voor het coachen ontstaan is. Hij werkt nu bijna 2 jaar als tutor/coach bij Teach for Belgium VZW waar hij beginnende leerkrachten begeleidt en ondersteunt zodat zij een verschil kunnen maken en kunnen bijdragen tot meer sociale gelijkheid in onze onderwijs.

Klaartje Volders studeerde Klinische Psychologie en behaalde aanvullend haar bewijs van pedagogische bekwaamheid. Haar interesse in de onderwijswereld wordt duidelijk in de verschillende functies die zij heeft vervuld. Zo heeft ze gewerkt bij het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie (KULeuven), als psycho-pedagogisch consultant bij CLB en bijna tien jaar als leerlingenbegeleidster binnen BA Campus Botaniek, een secundaire school in Mechelen. Met deze ervaringen staat ze bij Teach for Belgium in voor de publieke en private partnerschappen en is ze contactpersoon voor scholen in de Vlaamse Gemeenschap.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.