Keeping good teachers in the classroom is a must – the Teach for Belgium approach

Nicolas De Lobel
Annemie Byttebier
Els De Geest

Omschrijving

Keeping good teachers in the classroom is more important than ever as teacher shortage seems to increase and become a major problem. Not having a teacher or having high teacher turnover is undermining quality education and is a real barrier to address inequity in education – which Teach for Belgium strives to address. Teach for Belgium pays enormous attention to retaining the teachers through a well-developed support system , resulting in high teacher retention. In this presentation we will share with you how we do this, its effects and shortfalls. You will hear first-hand testimony from Annemie, a TfB teacher about how she experienced this support first-hand. We will also try-out some approaches with you. There will be time for discussion, and we would love to hear your comments, insights, and ideas.

Preview

Training & Support
Teach for Belgium

Nicolas De Lobel behaalde zijn bachelor secundair onderwijs aan de arteveldehogeschool in Gent, voor de vakken Nederlands en project kunstvakken waar hij onder andere les kreeg van Pedro De Bruyckere. Hij begon als leerkracht Nederlands, eerst in het secundair onderwijs en later in OKAN. Ondertussen studeerde hij af aan de Universiteit Antwerpen als master in de opleidings- en onderwijswetenschappen. Hij werd vervolgschoolcoach in VISO Gent waar zijn liefde voor het coachen is ontstaan. Hij werkt reeds 3 jaar als tutor/coach bij Teach for Belgium VZW waar hij beginnende leerkrachten begeleidt en ondersteunt zodat zij een verschil kunnen maken en kunnen bijdragen tot meer sociale gelijkheid in onze onderwijs.

Head of Research & Evaluation
Teach for Belgium

Dr. Els De Geest is een onderwijsexpert met meer dan 20 jaar ervaring in onderwijsontwikkeling, lesgeven, training, onderzoek, monitoring, evaluatie en leren (MEL), met wiskunde als vakspecialiteit. Ze heeft een doctoraat in wiskundeonderwijs. Ze is Hoofd Onderzoek & Evaluatie voor Teach for Belgium (TfB) waar ze de MEL-activiteiten en onderzoeksprojecten van het ‘onderzoekslabo’ leidt.

Ga naar de bovenkant