Leraren als leesbevorderaars

Over de sprekers

Wenckje Jongstra
Font Awesome Icons LinkedIn-profiel

Wenckje Jongstra

associate lector

Wenckje Jongstra (PhD, University Of Toronto, 2003) werkt momenteel in het Kennis- en Innovatiecentrum van Hogeschool KPZ als associate lector en programmaleider van de programmalijn Taalstimulering. Ze is geïnteresseerd in onderzoek, innovatie en professionalisering op het gebied thema’s gecentreerd rondom taal, taalontwikkeling, taalstimulering en inspirerende taalleeromgevingen. Ze geeft momenteel leiding aan verschillende onderzoeks- en innovatieprojecten waarbij ze samenwerkt met o.a. leraren, lerarenopleiders, wetenschappers en studenten. Verder begeleidt ze een Kenniskring Taal/Lezen waarin lerarenopleiders en leraren van verschillende schoolbesturen participeren.