Sleutels voor evidence-informed werken
Startnotitie

De PO-Raad vroeg onderwijsprofessionals die al aan de slag zijn met evidence-informed onderwijs wat er nodig is om de beschikbare kennis in de praktijk te kunnen gebruiken.
In deze startnotitie staan daarvoor zeven ‘sleutelmechanismen’. Elk sleutelmechanisme helpt scholen en besturen bij het uitrollen van evidence-informed leren, denken en samenwerken. De mechanismen komen voort uit onderwijsorganisaties zelf, en zijn bovendien in de onderwijspraktijk toegepast.
U kunt er dus gelijk mee aan de slag binnen uw school of bestuur.