Van 30 oktober tot en met 2 november reist researchED Nederland met minister Wiersma en een onderwijsdelegatie mee naar Helsinki. Doel van de onderwijstrip is gerichte kennis opdoen qua lerarenbeleid (opleiden, doorlopende professionalisering en lerarentekort) en aandacht voor basiskennis en -vaardigheden. Tijdens de trip staan werkbezoeken aan de Finnish National Agency of Education, de Trade Union of Education OAJ, de faculteit Onderwijswetenschappen van de universiteit van Helsinki, een po/vo-school en de Viiki Teacher Training School op de agenda.

De delegatie bestaat verder voornamelijk uit vertegenwoordigers vanuit welbekende sociale partners: de voorzitters van de AOb, CNV Onderwijs, het Lerarencollectief, AVS, PO-Raad en VO-raad. Ook de Directeur Generaal po/vo van OCW en enkele ambtenaren reizen mee. Samen met de Leraar van het Jaar 2021 po en een bestuurslid van het LAKS completeert researchED de delegatie. Naast het opdoen van relevante onderwijscontacten in binnen- en buitenland, hopen we via deze trip onze missie om de onderwijspraktijk steeds sterker research-informed te krijgen en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas weer een stap verder te krijgen.