Actieplan voor academische leerkrachten in het po

Hannah Bijlsma

Omschrijving

De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) verbindt en verenigt academische
basisschoolleerkrachten met als doel elkaar te inspireren, wetenschappelijke kennis en werkervaring te delen en om een belangrijke gesprekspartner te zijn voor belanghebbende partijen. De BAB, de VSNU, de PO-Raad, de AVS, de CNV, de AOB en het Netwerk Universitaire pabo’s hebben gezamenlijk een actieplan ontwikkeld met vijf missies. Deze missies dienen één doel: academische leerkrachten worden zó ingezet, dat hun vaardigheden en kennis optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen in de eigen klas, op de school, binnen het bestuur of in de onderwijssector.
In deze workshop worden de missies van het Actieplan academici po toegelicht en samen meegedacht over hoe we elkaar kunnen versterken.

Sessieopname

Preview

Onderzoeker en leraar
Radboud Universiteit en Noorderbasis

Ik ben leraar in het basisonderwijs en onderwijsonderzoeker. In mijn werk ben ik altijd op zoek naar manieren om het onderwijs te verbeteren. Dat geldt in de eerste plaats voor mijn eigen lesgeven waarmee ik ervoor zorg dat ál mijn leerlingen leren. In mijn onderzoek en schrijf- en spreekwerk richt ik mij op lerarenopleidingen, effectief leraargedrag, het meten van leskwaliteit en professionalisering. Zo draag ik mijn steentje bij aan het verbeteren van het onderwijs!

Ga naar de bovenkant