Leerkracht po, onderzoeker
Onderwijsinspectie / Noorderbasis

Hannah Bijlsma

Hannah Bijlsma is projectleider en onderzoeker bij de Onderwijsinspectie. Daarnaast staat zij voor de klas in het basisonderwijs (groep 4). Haar onderzoek focust zich op leskwaliteit en professionalisering van onderwijsprofessionals. Recent verdedigde zij aan de Universiteit Twente haar proefschrift over de kwaliteit en impact van leerlingpercepties van leskwaliteit. Over dit onderwerp zijn meerdere publicaties verschenen. Ze is JongVide-bestuurslid bij Vide (beroepsvereniging voor inspecties) en bestuurslid bij de EARLI SIG 18 over Educational Effectiveness and Improvement. Samen met Mirjam Keyser schreef zij het prijswinnende boek Erken de ongelijkheid. De kracht van diversiteit in onderwijsteams.

In 2022 zou Hannah een sessie doen met Bilal Majdoubi maar Hannah moest wegens ziekte afzeggen. Ze heeft wel de podcast gedaan.

Expertise: po, vo, toezicht

Sessiearchief

Omschrijving

Ondanks dat je door feedback beter kunt presteren, ontvangen leraren weinig feedback op de kern van hun werk: de lessen die ze geven. Een van de redenen daarvan is dat het arbeidsintensief en duur is om feedback te geven, bijvoorbeeld op basis van lesobservaties. Een andere manier om feedback te verzamelen is door aan leerlingen te vragen wat zij van de les vonden. Dit is heel gemakkelijk en efficiënt en geeft bovendien interessante informatie over jouw lessen vanuit het ‘klant’perspectief. Maar meet je wel wat je wilt meten als je leerlingfeedback verzameld? En worden leraren daadwerkelijk beter als ze de feedback ontvangen? Dat is onderzocht door de Universiteit Twente. Tijdens de workshop wordt over dit onderzoek gepresenteerd. We gaan met elkaar in gesprek over hoe leerlingfeedback kan bijdragen aan duurzame verbetering van leskwaliteit, op een manier die aansluit bij wat mogelijk is binnen de schoolcontext.

,

,

Omschrijving

Het evidence-informed verbeteren van onderwijs “has a thin record of success”. Het succes van Op de schouders van reuzen en Wijze lessen, en een groeiende belangstelling voor effectief lesgeven, leiden nog niet tot wezenlijke verbeteringen. Hoe komt dat? De slechte aansluiting van wetenschappelijk onderzoek op de onderwijspraktijk wordt vaak genoemd. Als nieuwe werkwijzen wel aansluiten en bewezen positieve effecten hebben op de leerprestaties, dan blijkt het animo om die werkwijzen toe te passen gering.
Willen scholen beter worden? Hoe urgent vinden scholen en leraren het om te verbeteren? Willen ze ‘zo goed mogelijk’ worden, of ‘goed genoeg’ blijven? Hebben leraren geen tijd om aan verbetering te werken, of is dat een te gemakkelijk excuus? Hoe bereiken we dat effectieve praktijken net als in de geneeskunde en landbouw ook in het onderwijs grootschalig benut worden, zodat leerlingen daarvan kunnen profiteren? In de workshop gaan we op dit soort vragen in.

Deze sessie werd gegeven door Hannah BijlsmaAdrie Visscher en Paul Kirschner.

Preview

Podcast

Ga naar de bovenkant