Onderzoeker en leraar po
Radboud Universiteit en Noorderbasis

Hannah Bijlsma

Hannah Bijlsma is leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is zij als onderwijsonderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit. In 2022 promoveerde zij op het onderwerp ‘leerlingpercepties van leskwaliteit’. In haar huidige onderzoek en schrijfwerk richt zij zich op lerarenopleidingen, effectief leraargedrag, het meten en verbeteren van leskwaliteit en professionalisering van onderwijsprofessionals. Zij is auteur van diverse artikelen en boeken, onder andere Erken de ongelijkheid en Student feedback on teaching in schools.

Expertise: effectief lesgeven, leskwaliteit, professionalisering, lerarenopleidingen

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Er bestaat veel onduidelijkheid over de inhoud, omvang en structuur (oftewel over de kwaliteit) van lerarenopleidingen, terwijl dit juist bepalend is voor de kwaliteit van leraren en het onderwijs dat zij geven. Onze centrale vraag is daarom: Hoe zien de curricula van de voltijds reguliere en academische pabo’s eruit? We zijn nieuwsgierig naar hoe curricula in elkaar zitten en in hoeverre dit overeenkomt met wat er wettelijk nodig/vereist is. Bovendien kijken we naar het aanbod van vakinhoudelijke (wat er gedoceerd wordt), onderwijspsychologische (hoe wij leren) en didactische (hoe er gedoceerd wordt) kennis en vaardigheden. Tijdens deze sessie vertellen we meer over de opzet en inhoud van het onderzoek en gaan we graag in gesprek over hoe de bevindingen zouden kunnen bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs aan leraren in opleiding.

Deze sessie wordt gegeven door Paul Kirschner, Anna Bosman, Jaap Scheerens en Hannah Bijlsma.

Omschrijving

Ondanks dat je door feedback beter kunt presteren, ontvangen leraren weinig feedback op de kern van hun werk: de lessen die ze geven. Een van de redenen daarvan is dat het arbeidsintensief en duur is om feedback te geven, bijvoorbeeld op basis van lesobservaties. Een andere manier om feedback te verzamelen is door aan leerlingen te vragen wat zij van de les vonden. Dit is heel gemakkelijk en efficiënt en geeft bovendien interessante informatie over jouw lessen vanuit het ‘klant’perspectief. Maar meet je wel wat je wilt meten als je leerlingfeedback verzameld? En worden leraren daadwerkelijk beter als ze de feedback ontvangen? Dat is onderzocht door de Universiteit Twente. Tijdens de workshop wordt over dit onderzoek gepresenteerd. We gaan met elkaar in gesprek over hoe leerlingfeedback kan bijdragen aan duurzame verbetering van leskwaliteit, op een manier die aansluit bij wat mogelijk is binnen de schoolcontext.

,

,

Omschrijving

Het evidence-informed verbeteren van onderwijs “has a thin record of success”. Het succes van Op de schouders van reuzen en Wijze lessen, en een groeiende belangstelling voor effectief lesgeven, leiden nog niet tot wezenlijke verbeteringen. Hoe komt dat? De slechte aansluiting van wetenschappelijk onderzoek op de onderwijspraktijk wordt vaak genoemd. Als nieuwe werkwijzen wel aansluiten en bewezen positieve effecten hebben op de leerprestaties, dan blijkt het animo om die werkwijzen toe te passen gering.
Willen scholen beter worden? Hoe urgent vinden scholen en leraren het om te verbeteren? Willen ze ‘zo goed mogelijk’ worden, of ‘goed genoeg’ blijven? Hebben leraren geen tijd om aan verbetering te werken, of is dat een te gemakkelijk excuus? Hoe bereiken we dat effectieve praktijken net als in de geneeskunde en landbouw ook in het onderwijs grootschalig benut worden, zodat leerlingen daarvan kunnen profiteren? In de workshop gaan we op dit soort vragen in.

Deze sessie werd gegeven door Hannah BijlsmaAdrie Visscher en Paul Kirschner.

Preview

Podcast

Omschrijving

De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) verbindt en verenigt academische
basisschoolleerkrachten met als doel elkaar te inspireren, wetenschappelijke kennis en werkervaring te delen en om een belangrijke gesprekspartner te zijn voor belanghebbende partijen. De BAB, de VSNU, de PO-Raad, de AVS, de CNV, de AOB en het Netwerk Universitaire pabo’s hebben gezamenlijk een actieplan ontwikkeld met vijf missies. Deze missies dienen één doel: academische leerkrachten worden zó ingezet, dat hun vaardigheden en kennis optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen in de eigen klas, op de school, binnen het bestuur of in de onderwijssector.
In deze workshop worden de missies van het Actieplan academici po toegelicht en samen meegedacht over hoe we elkaar kunnen versterken.

Preview

Opname

,

,

Omschrijving

In deze workshop willen we met elkaar nadenken over de positionering en meerwaarde van de academische leerkracht in het basisonderwijs. Wat heeft deze ‘nieuwe’ leerkracht te bieden en waarin ligt het onderscheidend vermogen? Welke onderzoekskwaliteiten kunnen op een positieve manier worden ingezet in het team en bij besturen om het onderwijs in Nederland te verbeteren? En wat hebben academische leerkrachten nodig om werkzaam te blijven en de meerwaarde te kunnen waarborgen in de toekomst?

Er wordt een korte presentatie gegeven over de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs. Door middel van stellingen, vragen en prikkelende gespreksonderwerpen gaan de deelnemers vervolgens met elkaar in gesprek over de positionering van de academische leerkracht en de functie van de onderzoekskwaliteiten die zij bezitten.

Deze sessie werd gegeven door Hannah Bijlsma, Gijs de Groot, Linda Litjens, Sophie Oudman en Mirjam Keyser.

https://www.bab.nl/

Downloads

,

,

Omschrijving

In deze workshop willen we met elkaar nadenken over de positionering en meerwaarde van de academische leerkracht in het basisonderwijs. Wat heeft deze ‘nieuwe’ leerkracht te bieden en waarin ligt het onderscheidend vermogen? Welke onderzoekskwaliteiten kunnen op een positieve manier worden ingezet in het team en bij besturen om het onderwijs in Nederland te verbeteren? En wat hebben academische leerkrachten nodig om werkzaam te blijven en de meerwaarde te kunnen waarborgen in de toekomst?

Er wordt een korte presentatie gegeven over de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs. Door middel van stellingen, vragen en prikkelende gespreksonderwerpen gaan de deelnemers vervolgens met elkaar in gesprek over de positionering van de academische leerkracht en de functie van de onderzoekskwaliteiten die zij bezitten.

https://www.bab.nl/

Downloads

Ga naar de bovenkant