Afstandsonderwijs: Welbevinden en motivatie van verschillende groepen leerlingen

Kim Smeets
Elise Samsen

Omschrijving

Tijdens de scholensluiting is vanuit POINT en het Nederlands Jeugdinstituut onderzoek gedaan naar het welbevinden en de motivatie van leerlingen. In deze presentatie wordt besproken hoe het volgens ouders gaat met leerlingen, zowel op school als tijdens het afstandsonderwijs. Hierbij wordt ingegaan op verschillen tussen groepen, zoals de verschillen tussen jongens en meisjes of tussen leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften (denk aan: hoogbegaafdheid, leer- en gedragsproblemen).

Downloads

Sessieopname

Junior-onderzoeker en coördinator
Stichting BOOM, POINT

Kim Smeets heeft Sociologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Kim is coördinator en junior-onderzoeker van de onderwijsonderzoekswerkplaats POINT040 in Eindhoven. POINT staat voor ‘Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent’. In de werkplaats worden de onderwijspraktijk en wetenschap op het gebied van (hoog)begaafdheid met elkaar verbonden.

Junior-onderzoeker en coördinator
Stichting BOOM, POINT

Elise Samsen-Bronsveld is coördinator en junior-onderzoeker van de onderzoekswerkplaats POINT013 in Tilburg. Elise is betrokken geweest bij diverse onderzoeken naar (hoog)begaafdheid en sensorische verwerkingsgevoeligheid, vooral bij kinderen.

Ga naar de bovenkant