Attitudes: het fundament voor inclusief onderwijs

Anke de Boer

Omschrijving

Het realiseren van inclusief onderwijs staat hoog op de agenda in het onderwijs. Toch zien we dat dit niet vanzelf gaat en er nog de nodige weerstand is. Veelvuldig onderzoek laat zien dat attitudes van leraren cruciaal zijn om inclusief onderwijs te realiseren. Het recent uitgegeven boek ‘Samen inclusief onderwijs realiseren’ (de Boer, Struyf, Doolaard, Nijs, 2022) begint dan ook niet voor niet met een hoofdstuk over dit onderwerp. Attitudes zijn verschillend per ondersteuningsbehoefte, waarbij leraren het meest negatief zijn over leerlingen met gedragsproblemen.

Deze sessie neemt je mee in de achtergrond over attitudes en factoren die attitudes kunnen beïnvloeden. Ook gaan we met elkaar in gesprek over jouw eigen attitude. Het wordt een interactieve sessie waarbij een actieve deelname verwacht wordt.

Downloads

Universitair hoofddocent / Directeur Onderwijs
Rijksuniversiteit Groningen / RENN4

Dr. Anke de Boer is universitair hoofddocent bij Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, en directeur onderwijsadvies, onderzoek en kwaliteit bij speciaal onderwijsorganisatie RENN4. Haar expertise ligt op het gebied van inclusief onderwijs en het optimaliseren van de onderwijsleeromgeving voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. In 2022 bracht zij samen met collega’s het boek ‘Samen inclusief onderwijs realiseren’ uit. Zij is betrokken bij diverse landelijk gefinancierde onderzoeken, en heeft veelvuldig gepubliceerd in Nederlandstalige en Internationale tijdschriften.

Ga naar de bovenkant