(afgezegd) Bewegen op school, cognitie en mentaal welbevinden: Wat werkt (niet)?

Geen sprekers gevonden.

Omschrijving

Helaas door persoonlijk omstandigheden gaat deze sessie niet door. 

Er is steeds meer aandacht voor effecten van meer bewegen op school, bijvoorbeeld in de klas of tijdens de gymles op cognitie en mentaal welbevinden van leerlingen. Maar wat werkt precies en wat werkt niet? In dit symposium delen we recent onderzoek van het consortium ‘Bewogen Onderwijs’, zodat kennis gebruikt kan worden in de praktijk. We presenteren uitkomsten van een literatuuronderzoek naar effecten van beweeginterventies op cognitie en schoolprestaties van kinderen op de basisschool en jongeren in het voortgezet onderwijs. Daarna gaan we in op effecten van beweeg- en zitgedrag op het mentaal welbevinden. We delen de resultaten van twee grote onderzoeksprojecten: Move2Improve (uitgevoerd op middelbare scholen) en Phit2Learn (uitgevoerd in het mbo). De studies laten zien hoe (veranderingen in) beweeggedrag kan (kunnen) leiden tot een beter mentaal welbevinden van jongeren.

Geen spreker toegevoegd

Ga naar de bovenkant