De sluipende crisis

René Kneyber

Omschrijving

Tien jaar na het beroemde rapport-Dijsselbloem is het nog steeds slecht gesteld met het onderwijsbeleid. De onderwijskwaliteit op tal van gebieden daalt of blijft gelijk. Allerlei recente pogingen om het onderwijs te verbeteren, zoals de rekentoets en het lerarenregister, strandden.

Als verklaring voor dit falen wijst “Den Haag’ vaker dan niet de beschuldigende vinger naar besturen, scholen en leraren; zij zouden de reden zijn dat de overheid zijn ambities niet kan waarmaken. In deze presentatie pleit René Kneyber voor een ander
perspectief. Hij laat zien hoe falend beleid besturen, scholen, leraren en leerlingen telkens tot mislukken verdoemt, en dat een gebrek aan lerend vermogen van de overheid hieraan ten grondslag ligt.

Ga naar de bovenkant