Sessiearchief

,

Omschrijving

Het is een veelgehoorde klacht bij docenten: Leerlingen of studenten hangen achterover, doen niet mee tijdens de instructie of de les, de docent doet veel te veel werk. Het zweet staat op de verkeerde rug! Dat moet natuurlijk anders, maar alleen de leerling of de student in de denk- of actiestand krijgen is niet genoeg. In deze workshop gaan we daarom ook in op de vraag: waar wil je dat je leerlingen of studenten over nadenken? En hoe krijg je dat voor elkaar?

,

Omschrijving

Formatief handelen wordt gemakkelijk gezien als het gebruik van losse tools, zoals het inzetten van een Kahoot of een werkvorm met wisbordjes. Dit is echter onterecht. Formatief handelen komt pas echt tot zijn recht binnen een samenhangend onderwijsontwerp. René Kneyber & Valentina Devid laten zien hoe je van ontwerp naar instrument kunt gaan en waarom dit de basis moet vormen van professionalisering rond dit onderwerp.

Deze sessie wordt gegeven door René Kneyber en Valentina Devid.

Link naar boek

Omschrijving

Veel scholen kampen met motivatieproblemen van leerlingen. Leerlingen doen daardoor niet goed mee, geven te snel op of raffelen opdrachten met minimale inspanning af. Gelukkig is de motivatie van leerlingen geen vaststaand gegeven. Onderzoek biedt veel handreikingen om de motivatie van leerlingen te verbeteren. In deze workshop bespreken wat leraren wél, en vooral ook wat ze niet moeten doen.

,

Omschrijving

Formatief toetsen is in veel landen allang een begrip, maar in Nederland en Vlaanderen een relatief nieuw verschijnsel. Maar ondanks dat bijv. in Engeland het begrip al een tijdje rondwaart is de implementatie hiervan daar nog niet geslaagd. Een van de lessen die we kunnen leren uit contexten zoals Zweden of Engeland is dat het begrip ‘formatief toetsen’ verwarrend is voor leraren. Om dit op te lossen heeft René Kneyber gewerkt aan een nieuw model voor formatief toetsen (geheten ‘formatief handelen’). In deze workshop bespreekt de theorie en de praktijk van dit model.

,

Omschrijving

Over feedback bestaan heel wat misvattingen. Deze misvattingen zorgen ervoor dat leraren met de beste bedoelingen veel te veel tijd stoppen in iets wat te weinig oplevert. In deze sessie bespreekt René Kneyber, trainer en adviseur bij Toetsrevolutie en lid van de Onderwijsraad, de nieuwste wetenschappelijke inzichten over feedback, en hoe je met minder werk meer resultaat kunt behalen.

Podcast

Omschrijving

Over formatief handelen bestaan veel misverstanden. Soms wordt er nog gedacht aan daadwerkelijke toetsen, maar ook aan nakijkwerk, administratie en geïndividualiseerde, gepersonaliseerde feedback. In deze sessie bespreken we waar formatief handelen wel over gaat en hoe je het eenvoudig en effectief kunt inzetten in de les.

Downloads

Opname

Omschrijving

Veel leerlingen worstelen zich een weg door hun middelbare school heen door te ‘zweten, weten en vergeten’: vlak voor de toets spannen zich pas in, presteren tijdens de toets en zijn een paar dagen later alles weer vergeten. Veel scholen proberen dit te omzeilen door minder te gaan toetsen, maar hiermee lopen ze een aantal risico’s. In deze sessie bespreekt René Kneyber manieren waarop leerlingen door middel van toetsing wel aangemoedigd worden om te leren voor de lange termijn.

Omschrijving

Tien jaar na het beroemde rapport-Dijsselbloem is het nog steeds slecht gesteld met het onderwijsbeleid. De onderwijskwaliteit op tal van gebieden daalt of blijft gelijk. Allerlei recente pogingen om het onderwijs te verbeteren, zoals de rekentoets en het lerarenregister, strandden.

Als verklaring voor dit falen wijst “Den Haag’ vaker dan niet de beschuldigende vinger naar besturen, scholen en leraren; zij zouden de reden zijn dat de overheid zijn ambities niet kan waarmaken. In deze presentatie pleit René Kneyber voor een ander
perspectief. Hij laat zien hoe falend beleid besturen, scholen, leraren en leerlingen telkens tot mislukken verdoemt, en dat een gebrek aan lerend vermogen van de overheid hieraan ten grondslag ligt.

Omschrijving

In deze workshop bespreekt René Kneyber, docent wiskunde, auteur en lid van de Onderwijsraad, zijn perspectief op het thema huiswerk. Wat vertelt onderzoek ons over huiswerk en de effectiviteit ervan, en hoe kun je als leraar huiswerk effectief in (of eigenlijk) buiten de les inzetten?

Opname

Omschrijving

Het Nederlands onderwijs kent een lange historie aan (mislukte) topdown-hervormingen. Recent wordt de gedachte populairder dat het onderwijs gebaat is bij bottom-up- hervormingen. Onderwijssystemen zijn beter in staat om in te springen op veranderende behoeften door vernieuwingen en innovaties van onderop te voeden en te faciliteren, maar dat vereist wel een beroepsgroep die ‘in beweging’ is. In deze sessie gaat René Kneyber in op de kernpunten van deze bestuursfilosofie en de rol die onderwijsonderzoek daarin kan spelen.

Ga naar de bovenkant